Навигационна пътека

Помощ за европейците да помагат на други - 24/09/2012

По програма на ЕС ще се обучават доброволци за хуманитарни проекти по света и ще се определят стандарти.

Хиляди европейци вече работят в чужбина като доброволци, помагайки на жертвите на бедствия и кризи. Още много биха желали да се включат при възможност.

Комисията предлага начин English европейците да помагат там, където това е най-необходимо, като създава доброволчески корпус за хуманитарна помощ на ЕС. В рамките на програмата ще се предлага практическо обучение, ще се определят стандарти за управление на доброволците и ще се осъществява връзката между тях и хуманитарните организации.

Обучените доброволци ще допринесат за повишаване на ефекта от хуманитарната помощ на ЕС. Европейските стандарти ще бъдат определени със схема за сертифициране, призната от организациите за хуманитарна помощ.

За периода 2014-2020 г.в рамките на програмата ще бъдат обучени около 10 000 европейци. Други 10 000 ще подпомагат доброволците в задачи, които могат да бъдат свършени от вкъщи с помощта на компютър.

Доброволците трябва да са навършили 18 години и да са граждани или дългосрочно пребиваващи в ЕС или в друга участваща европейска страна.

Те може да желаят да придобият опит в хуманитарния сектор, да са специалисти или пенсионирани работници със съответните умения. Обучението и изпращането им на мисии ще зависи от техния опит.

ЕС ще осигури обучение и на 7000 души местен персонал и доброволци в развиващите се страни.

Съюзът ще сертифицира организации, прилагащи европейските стандарти за управление на доброволци. Организациите ще подбират подходящи проекти и ще кандидатстват за безвъзмездни помощи за изпращане на доброволци на ЕС.

Изпробване на място

Комисията подготвя почвата за създаването на този корпус от 2011 г. чрез пилотни проекти Englishfrançais , финансирани от нейната генерална дирекция за хуманитарна помощ (ECHO). Идеята се ползва с широка обществена подкрепа English .

Чрез проектите се проучва как корпусът да използва оптимално доброволците на място.

Обучени европейски доброволци в момента работят в повече от 30 страни. Сред тях е Ейн Линч English , работеща в Курган Тепе, Таджикистан, като служител по образованието към организацията Save the Children UK English . Друг пример е Оливия Дьофрен Englishfrançais , доброволец от френския Червен кръст English , работеща във Вануату.

Тази година започна обучението на доброволци по втора група пилотни проекти.

Още за Европейския доброволчески корпус Englishfrançais

Споделете мнението си за доброволческия корпус English

Още за хуманитарната помощ на ЕС Englishfrançais

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки