Cosán nascleanúna

G8 tiomnaithe do chobhsaíocht agus fás - An Ghréig le fanacht i limistéar an euro - 23/05/2012

Lógó chruinniú mullaigh an G8 – comhartha ar crochadh agus téacs "Camp David, G8, 2012” © G8

Ag cruinniú an G8 ag Camp David, tacaíonn ceannairí an G8 le cur chuige dériain cobhsaíochta agus fáis chun téarnamh geilleagrach domhanda a chothú agus chun poist a chruthú - 18 agus 19 Bealtaine.

Ina bplé díreach oscailte in Camp David, d'aontaigh ceannairí uile an G8 chun treisiú le téarnamh geilleagrach agus muinín a spreagadh tríd an airgeadas poiblí a chur in ord, fad is a ghlactar le bearta chun fás a threisiú.

Luaigh siad freisin go bhfuil limistéar euro atá láidir is comhghreamaitheach tábhachtach le haghaidh cobhsaíochta is téarnaimh dhomhanda. D'aithin siad iarrachtaí an AE chun fás a athbhunú agus chuir siad in iúl go láidir gur mhaith leo go bhfanfadh an Ghréig i limistéar an euro, fad is a ghéillfidh sí dá tiomantais.

Rinne Uachtarán an Choimisiúin, José Manuel Barroso agus Uachtarán na Comhairle Eorpaí, Herman Van Rompuy ionadaíocht ar an AE ag an gcruinniú.

“Maidir leis an nGréig, is tábhachtach gur athdhearbhaíomhar, lenár gcomhpháirtithe in G8 go bhfanfaidh an Ghréig i limistéar an euro, fad is a chloífidh sí leis na gealltanas a rinneadh,” a dúirt siad i gcómhráiteas English .

Chomhaontaigh ceannairí an G8 ar ghníomhaíocht chomhordaithe i gcás briseadh i soláthairtí ola agus chun turraingí don gheilleagar domhanda a sheachaint.

Seo cuid de na torthaí tábhachtacha ó tosaíchta an phlé ar chlár oibre an chruinnithe 2-lá:

  • Comhaontas Nua do Shlándáil Bia agus do Chothú English a seoladh an oíche roimh chruinniú mullaigh an G8, lena dtugtar deontóirí, tíortha comhpháirteachta agus an earnáil phríobháideach le chéile le comhiarracht a dhéanamh chun 50 milliún duine a shábháil ón mbochtanas sa deich mbliana atá romhainn.
  • athnuachan an tiomantais do Chomhpháirtíocht Deauville English le Tíortha Arabacha a n-oibríonn an G8 tríothu le tíortha na Meánmhara Theas chun tacú le hathchóiriú eacnamaíoch, rialachas oscailte, trádáil agus infheistíocht.
  • comhaontú chun dul sa Chomhghuaillíocht um Aeráid is Aer Glan chun Truailleáin Aeráide ghearrbheatha a Laghdú agus taca láidir le hionstraim ar ghníomhú ar son na haeráide a ghlacadh a bheadh ceangailteach do dlíthiúil ar gach páirtí faoi 2015

d'iarr ceannairí an G8 ar rialtas na Siria is ar fhórsaí an fhreasúra géilleadh do chomhphlean síochána na NA is an Chonartha Arabaigh ionas go dtosóidh an tír trasdul chuig an daonlathas.

Grúpa neamhfhoirmeálta ardgheilleagar a thagann le chéile uair sa bhliain le ceisteanna domhanda comhspéise a phlé is ea an G8. Bíonn an AE rannpháirteach - fara na tíortha ar leith an Fhrainc, an Iodáil, an Ghearmáin agus an RA.

Is baill den G20 iad tíortha uile an G8 freisin. In Los Cabos, Meicsiceo, a thionólfar cruinniú mullaigh an G20 an mhí seo chugainn.

Breis eolais i nDearbhú iomlán Camp David English

Tuilleadh eolais faoin AE ag an G8 DeutschEnglishfrançaisportuguês

cruinniú mullaigh an G8 2012 English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links