Navigatsioonitee

G8 on pühendunud stabiilsusele ja majanduskasvule – Kreeka jääb euroalasse - 23/05/2012

G8 tippkohtumise logo – rippuv silt ja tekst „Camp David, G8, 2012” © G8

18. ja 19. mail Camp Davidis toimunud tippkohtumisel toetavad G8 juhid paralleelset lähenemisviisi stabiilsuse ja majanduskasvu suunas, et soodustada maailma majanduse taastumist ja luua uusi töökohti.

Camp Davidis toimunud otsekohese ja avameelse arutelu käigus jõudsid G8 juhid kokkuleppele majanduse taastumise kiirendamises ning usalduse loomises, korrastades selleks riikide rahandust ning võttes samal ajal majanduskasvu soodustavaid meetmeid.

Samuti teatasid nad, et tugev ja ühtne euroala on ülemaailmse stabiilsuse ning majanduse taastumise seisukohast väga oluline. Nad tunnustasid ELI j]upingutusi majanduskasvu taastamisel ning väljendasid soovi, et Kreeka jääks euroalasse ning täidaks samas oma kohustusi.

Tippkohtumisel esindasid ELi komisjoni president José Manuel Barroso ja Euroopa Ülemkogu eesistuja Herman Van Rompuy.

„Kreekaga seoses on oluline, et kinnitasime koos G8 partneritega oma tungivat soovi näha Kreekat jätkuvalt euroala liikmena, kes täidab endale võetud kohustusi,” märgiti ühisavalduses English .

Samuti leppisid G8 juhid kokku kooskõlastatud meetmetes naftatarne häirete korral, et ennetada nende negatiivset mõju ülemaailmsele majandusele.

Kahepäevase kohtumise jooksul päevakorral olnud muude prioriteetsete aruteluteemade olulised tulemused on muu hulgas järgmised:

  • toiduga kindlustatuse ja toitumise liit English , mis loodi vahetult enne G8 tippkohtumist. See koondab rahastajaid, partnerriike ja erasektorit nende ühistes püüdlustes tuua järgmise 10 aasta jooksul vaesusest välja 50 miljonit inimest;
  • pühendumuse kinnitamine Araabia maadega sõlmitud Deauville'i partnerlusele English , mille kaudu G8 teeb koostööd Vahemere lõunapiirkonna riikidega, et toetada majandusreforme, avatud valitsemist, kaubandust ja investeeringuid;
  • kokkulepe ühineda kliima ja puhta õhu koalitsiooniga lühiajaliselt toimivate kliima saasteainete vähendamiseks ning toetada kindlalt osapooltele siduva kliimameetmete alase seadusandliku vahendi vastuvõtmist hiljemalt 2015. aastaks.

G8 juhid kutsusid Süüria valitsust ja opositsioonijõude üles järgima ÜRO ja Araabia Liiga ühist rahuplaani, et riik saaks hakata liikuma demokraatia suunas.

G8 on arenenud majandusega riikide mitteametlik rühm, mis kohtub ühel korral aastas, et arutada vastastikust huvi pakkuvaid üleilmseid küsimusi. Sellest võtab osa nii EL, kui ka järgmised riigid eraldi: Itaalia, Prantsusmaa, Saksamaa ja Ühendkuningriik.

Kõik G8 riigid on ka G20 liikmed. G20 tippkohtumine toimub järgmisel kuul Mehhikos Los Caboses.

Rohkem teavet leiate täiemahulisest Camp Davidi deklaratsioonist English

Lugege täiendavalt ELi esindatusest G8 tippkohtumisel DeutschEnglishfrançaisportuguês

2012. aasta G8 tippkohtumine English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad