Sökväg

I tjugo år har EU:s generaldirektorat för humanitärt bistånd och civilskydd, Echo, samordnat EU:s hjälpinsatser till offer för katastrofer och konflikter runtom i världen.

Oavsett om det har gällt hungersnöd i Somalia, flyktingläger i det forna Jugoslavien, jordbävning i Peru eller översvämningar i Bangladesh, så har Echo funnits där för att hjälpa till sedan 1992.

Under de många kriserna 1991 blev det tydligt att EU:s katastrofhjälp måste bli effektivare. Echo bildades därför för att samordna EU:s insatser vid internationella kriser.

Sedan dess har Echo fortsatt att förbättra EU:s krishantering så att hjälpen snabbare når fram och fler liv kan räddas. Sedan 2001 kan man till exempel få fram upp till tre miljoner euro i krishjälp på 48 timmar.

Sedan 2010 omfattar Echos verksamhet även civilskydd Englishfrançais för katastrofoffer i Europa.

Under 2011 startade man dessutom ett pilotprojekt med en europeisk frivilligkår för humanitärt bistånd Englishfrançais , där vanliga människor kan delta direkt i katastrofhjälpen.

EU:s humanitära bistånd har mer än tredubblats och den årliga budgeten uppgick förra året till en miljard euro.

Ökningen beror bland annat på att det inträffar allt fler katastrofer. Men den visar också på EU:s starka vilja att göra mer för de behövande – något som ungefär 80 % av européerna stöder enligt en ny opinionsundersökning English .

Världens största biståndsgivare

Echo förmedlar EU:s krisstöd genom cirka 200 humanitära hjälporganisationer, bland annat FN-organ och icke-statliga organisationer.

Stödet omfattar både akuta hjälpinsatser – läkarvård, mat och vatten – och långsiktig hjälp till flyktingläger, t.ex. skolor och sanitära anläggningar.

Under 2011 hjälpte EU-projekt omkring 160 000 undernärda barn i afrikanska Sahelregionen samt krisdrabbade i bl.a. Haiti, Libyen, Japan, Jemen och Somalia.

EU är världens största givare av humanitärt bistånd – EU och medlemsländerna bidrar tillsammans med över hälften av världens offentliga bistånd.

Läs mer om humanitärt bistånd och civilskydd Englishfrançais

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar