Navigačný riadok

EÚ už 20 rokov pomáha na celom svete zmierňovať následky konfliktov a katastrof - 12/04/2012

Počas posledných dvoch desaťročí sme boli svedkami účinnejšej koordinácie medzi členskými štátmi, vďaka čomu sa zrýchlilo poskytovanie humanitárnej pomoci obetiam konfliktov a katastrof po celom svete.

ECHO, ktoré vzniklo v roku 1992 ako úrad humanitárnej pomoci Európskeho spoločenstva, pomohlo mnohým obetiam konfliktov a katastrov – či sa už jednalo o ľudí v utečeneckých táboroch na území bývalej Juhoslávie alebo o obyvateľov oblastí postihnutých zemetrasením v Peru alebo záplavami v Bangladéši.

Úrad bol vytvorený v reakcii na situáciu v roku 1991, keď došlo ku viacerým medzinárodným humanitárnym krízam. Vtedy sa ukázali nedostatky, ktoré Únia v tejto oblasti mala.

Odvtedy ECHO neustále zefektívňuje krízovú reakciu EÚ, vďaka čomu sa pomoc doručí obetiam rýchlejšie a straty na životoch sú nižšie. Od roku 2001 je ECHO schopné do 48 hodín poskytnúť až 3 milióny EUR z núdzových fondov.

V roku 2004 sa úrad zmenil na generálne riaditeľstvo a od roku 2010 spadá do jeho portfólia aj civilná ochrana Englishfrançais obetí katastrof v EÚ.

Minulý rok ECHO začalo pilotnú fázu Európskeho dobrovoľníckeho zboru pre humanitárnu pomoc Englishfrançais , prostredníctvom ktorého sa každý môže priamo zapojiť do zmierňovania následkov katastrof.

Tieto činnosti boli sprevádzané viac ako trojnásobným zvýšením humanitárnej pomoci EÚ a jej ročný rozpočet dosiahol v minulom roku 1 mld. EUR.

Tento nárast odzrkadľuje rastúci výskyt katastrof na celom svete. Zároveň je však prejavom pevného záväzku EÚ – urobiť viac pre tých, ktorí to potrebujú. Tento cieľ podporuje podľa nedávneho prieskumu English približne 80 % Európanov.

Najväčší poskytovateľ pomoci na svete

ECHO distribuuje humanitárnu pomoc prostredníctvom asi 200 organizácií vrátane agentúr OSN a MVO.

Podpora zahŕňa okamžitú núdzovú pomoc – lekárske ošetrenie, potravu, vodu – a dlhodobejšiu pomoc pre ľudí žijúcich v utečeneckých táboroch, ako napríklad zabezpečenie hygienických zariadení a vzdelávania.

V roku 2011 projekty financované z prostriedkov EÚ pomohli približne 160 000 deťom, ktoré čelia podvýžive v sahelskom pásme Afriky, ako aj obetiam kríz v Líbyi, Japonsku, Jemene, Somálsku, na Haiti a v ďalších štátoch.

EÚ je najväčším poskytovateľom humanitárnej pomoci na svete. Spolu so svojimi členskými krajinami sa na celkovom objeme oficiálnej globálnej pomoci podieľa viac ako polovicou.

Viac o humanitárnej pomoci a civilnej ochrane Englishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy