Navigatsioonitee

EL on ülemaailmset katastroofiabi andnud juba 20 aastat - 12/04/2012

Kahe viimase aastakümne jooksul on liikmesriikide vaheline kooskõlastamine muutunud tõhusamaks ning abi jõuab katastroofi- ja konfliktiohvriteni kiiremini.

Euroopa Komisjoni humanitaarabi ja kodanikukaitse peadirektoraat (ECHO) on abi pakkunud alates 1992. aastast, kui tegemist on olnud näiteks näljahädaga Somaalias, põgenikelaagritega endises Jugoslaavias, maavärinaga Peruus või üleujutustega Bangladeshis.

ECHO loodi selleks, et aidata koordineerida ELi tegevust rahvusvaheliste kriiside puhul. Vajadus selle järele ilmnes 1991. aastal, kui mitmed kriisid juhtisid tähelepanu ELi puudustele asjaomases valdkonnas.

Alates sellest ajast on ECHO jätkuvalt tõhustanud ELi kriisiabi andmist, kiirendades abi kohalejõudmist ning päästes seeläbi rohkem inimelusid. Näiteks on ECHO alates 2001. aastast võimaline pakkma kuni 3 miljoni euro väärtuses rahalisi hädaabivahendeid juba esimese 48 tunni jooksul.

2010. aastal lisandus ECHO vastutusalasse ka kodanikukaitse Englishfrançais katastroofiohvritele Euroopas.

Eelmisel aastal käivitas ECHO Euroopa vabatahtliku humanitaarabikorpuse Englishfrançais katsejärgu. Selle raames saavad tavakodanikud katastroofiabi andmisele otseselt kaasa aidata.

Asjaomase tegevusega on kaasnenud ELi jagatavate humanitaarabivahendite rohkem kui kolmekordistumine. Eelmisel aastal oli eelarve suuruseks 1 miljard eurot.

Asjaomane kasv kajastab katastroofide esinemissageduse tihenemist kogu maailmas. Samal ajal näitab see ka ELi kindlat pühendumust pakkuda vajajatele rohkem abi. Hiljutisest uuringust English nähtub, et asjaomast lähenemisviisi pooldab ligikaudu 80% eurooplastest.

Maailma suurim abiandja

ECHO suunab ELi kriisiabi abivajajateni ligikaudu 200 humanitaarabi organisatsiooni kaudu, mille hulgas on ka ÜRO asutused ja valitsusvälised organisatsioonid.

Toetus sisaldab nii vahetut hädaabi (arstiabi, toit, vesi) kui ka pikaajalisemat abi põgenikelaagritele (kanalisatsioon ja koolid).

2011. aastal aidati ELi rahastatud projektidega ligikaudu 160 000 last, keda ohustas alatoitumine Aafrikas Saheli piirkonnas. Muu hulgas pakuti abi kriisiohvritele Haitil, Liibüas, Jaapanis, Jeemenis ja Somaalias.

ELi on suurim humanitaarabi andja maailmas. Koos oma liikmesriikidega annab ta rohkem kui poole kogu ametlikust ülemaailmsest abist.

Rohkem teavet humanitaarabi ja kodanikukaitse kohta Englishfrançais

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad