Cesta

Unie se již 20 let podílí na odstraňování následků konfliktů a přírodních katastrof po celém světě - 12/04/2012

Evropské unii se za posledních 20 let podařilo výrazně zlepšit koordinaci členských států při poskytování humanitární pomoci. Díky jejich společnému úsilí se pomoc k obětem konfliktů a přírodních katastrof dostává mnohem rychleji.

Od svého vzniku v roce 1992 pomohl úřad ECHO obětem mnoha humanitárních krizí, ať už se jednalo o uprchlíky z bývalé Jugoslávie, oběti zemětřesení v Peru, záplav v Bangladéši či hladomoru v Somálsku.

Byl založen v reakci na situaci v roce 1991, kdy došlo hned k několika dalekosáhlým humanitárním krizím po sobě. Tehdy se ukázalo, že Unie není v této oblasti dostatečně flexibilní. Úřad dostal proto za úkol úsilí členských států koordinovat, aby v takovýchto situacích mohly postupovat společně a tudíž i efektivněji.

Od jeho vzniku se tak zásahy Unie v krizových situacích dále optimalizují. Pomoc se k obětem dostává rychleji, díky čemuž se daří zachraňovat více lidských životů. Tak například od roku 2001 je Unie schopna v případě krizové situace zmobilizovat do 48 hodin až 3 miliony eur.

Od roku 2010 má úřad rovněž na starost civilní ochranu Englishfrançais obětí katastrof, k nimž došlo v Evropě.

Vloni byl zahájen zkušební provoz Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci Englishfrançais , do něhož se mohou zapojit občané, kteří chtějí osobně pomoci při odstraňování následků přírodní či jiné katastrofy.

Díky těmto činnostem se objem humanitární pomoci EU více než ztrojnásobil – minulý rok činil rozpočet na tuto oblast 1 miliardu eur.

Tento nárůst rovněž odráží častější výskyt přírodních katastrof a konfliktů ve světě. Zároveň je však důkazem pevného odhodlání Unie postarat se o ty, kteří pomoc potřebují. Podle nedávného průzkumu English podporuje tento závazek 80 % občanů EU.

Největší poskytovatel humanitární pomoci na světě

Finanční prostředky EU na humanitární pomoc distribuuje úřad ECHO prostřednictvím přibližně 200 humanitárních organizací, včetně nevládních organizací a agentur OSN.

Využívají se na bezprostřední pomoc ve formě potravin, pitné vody či lékařského ošetření. Zároveň se vynakládají na pomoc dlouhodobého charakteru pro oběti v uprchlických táborech (výstavba škol, sanitárních zařízení apod.).

V roce 2011 poskytla Unie mimo jiné pomoc 160 000 hladovějícím dětem z oblasti Sahelu v Africe, obětem přírodních katastrof či konfliktů na Haiti, v Japonsku, v Libyi, Jemenu či Somálsku.

Evropská unie je největším poskytovatelem humanitární pomoci na světě. Spolu s členskými státy zajišťuje více než polovinu veškeré oficiální světové humanitární pomoci.

Více informací o humanitární pomoci a civilní ochraně Englishfrançais

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy