Ścieżka nawigacji

Wsparcie dla kobiet w krajach rozwijających się - 08/03/2012

Logo i napis„ Międzynarodowy Dzień Kobiet” © UE

Obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet w 2012 r. poświęcone są roli, jaką odgrywają kobiety w walce z głodem i ubóstwem w społecznościach wiejskich. UE przyczynia się do równouprawnienia kobiet i wzmocnienia ich pozycji w społeczeństwie.

Równość płci jest jednym z priorytetów UE zarówno na jej terytorium, jak i poza jej granicami.

Zapewnienie kobietom równych praw obywatelskich, politycznych, gospodarczych, społecznych i kulturalnych jest nie tylko kwestią sprawiedliwości, ale ma również zasadnicze znaczenie dla pobudzania wzrostu gospodarczego i zmniejszenia ubóstwa w krajach rozwijających się.

Dlatego równość kobiet i mężczyzn jest jednym z milenijnych celów rozwoju Englishespañolfrançais ONZ, które ustanowiono z myślą o niesieniu pomocy najbiedniejszym. Unia wspiera działania, które przyczyniają się do realizacji tych celów.

Jako drugi największy dawca pomocy humanitarnej na świecie UE dąży do zapewnienia równości płci na szczeblu lokalnym – poprzez każdy finansowany przez nią projekt.

W Meksyku UE przyczyniła się do reformy wymiaru sprawiedliwości m.in. poprzez zaostrzenie przepisów zwalczających przemoc wobec kobiet.

W Indiach UE wspiera program na rzecz zapewnienia wysokiej jakości edukacji dla wszystkich dzieci w wieku od sześciu do czternastu lat. Program ten ma na celu m.in. umożliwić dziewczętom ze zmarginalizowanych społeczności edukację w szkołach z internatem.

Walka z okaleczaniem żeńskich narządów płciowych

Co roku około 3 mln dziewcząt poddawanych jest okaleczeniu narządów płciowych. Dzięki wsparciu Unii tysiące dziewcząt na całym świecie udało się uratować przed tego typu praktykami.

UE współpracuje z UNICEF-em na rzecz zmiany norm społecznych poprzez dialog ze społecznościami wiejskimi w Erytrei, Etiopii, Egipcie, Senegalu i Sudanie oraz ich edukację.

Wspólny program English (en) français (fr) UE i UNICEF-u sprawił, że liczne społeczności lokalne (w szczególności w Senegalu), zapowiedziały, że położą kres tego rodzaju praktykom.

UE i UNICEF finansują również program mający położyć kres zawieraniu małżeństw przez dzieci w Indiach. Choć tego typu proceder jest nielegalny, w biedniejszych regionach presje społeczne i gospodarcze są na tyle silne, że wiele rodzin nie przestrzega prawa.

Bablu pochodząca z niewielkiej wioski w indyjskim stanie Radżastan miała 13 lat, gdy pod presją społeczności lokalnej, jej rodzina postanowiła wydać ją za mąż.

Jednak dzięki programowi UE i UNICEF-u udało się przekonać ojca Bablu, że jej dalsza edukacja leży w interesie całej rodziny.

„Nie chciałam wychodzić za mąż”, powiedziała Bablu. „ Myślałam, że całe moje życie legnie w gruzach”.

Pomoc na rzecz rozwoju: UE i równość płci English (en) français (fr)

UE i milenijne cele rozwoju English (en) español (es) français (fr)

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki