Navigointipolku

Tukea kehitysmaiden naisille - 08/03/2012

Logo: "Kansainvälinen naistenpäivä" © EU

Kansainvälisen naistenpäivän 2012 teemana on naisten keskeinen rooli maaseutuyhteisöjen nälänhädän ja köyhyyden torjunnassa. EU voi auttaa naisia tässä työssä.

EU on sitoutunut edistämään sukupuolten tasa-arvoa sekä Euroopassa että sen ulkopuolella.

Naisille kuuluvat yhtäläiset poliittiset, taloudelliset, yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja kansalaisuuteen liittyvät oikeudet kuin miehille. Kyse ei ole vain oikeudenmukaisuudesta, vaan naisten asemaa parantamalla voidaan myös tehokkaimmin edistää kasvua ja vähentää köyhyyttä kehitysmaissa.

Tästä syystä sukupuolten tasa-arvo on yksi YK:n asettamista vuosituhannen kehitystavoitteista Englishespañolfrançais, joilla halutaan parantaa maailman köyhimmän väestön asemaa. Myös EU on antanut tukensa näille tavoitteille.

Maailman toiseksi suurimpana kehitysavun antajana EU voi korostaa tasa-arvoa ruohonjuuritasolla kaikissa rahoittamissaan hankkeissa.

Meksikossa EU on auttanut maan viranomaisia oikeusjärjestelmän uudistustyössä. Sen yhteydessä on muun muassa vahvistettu naisiin kohdistuvaan väkivaltaan liittyvää lainsäädäntöä.

Intiassa EU on puolestaan tukenut ohjelmaa, jolla pyritään saamaan kaikki 6–14-vuotiaat lapset laadukkaan koulukasvatuksen piiriin. Rahoitusta on annettu esimerkiksi hankkeisiin, joissa tuetaan syrjäytyneisiin väestöryhmiin kuuluvien tyttöjen koulunkäyntiä.

Loppu naisten sukuelinten silpomiselle

EU:n toimien ansiosta tuhannet tyttölapset eri puolilla maailmaa ovat säästyneet sukuelinten silpomiselta. Silpomisen kohteeksi joutuu joka vuosi noin kolme miljoonaa tyttöä.

Yhteistyössä UNICEFin kanssa EU pyrkii muuttamaan perinteisiä normeja käymällä vuoropuhelua ja antamalla valistusta Egyptin, Eritrean, Etiopian, Senegalin ja Sudanin maaseutuyhdyskunnissa.

Tämän yhteishankkeen English (en) français (fr) tuloksena sadat kyläyhteisöt ovat päättäneet lopettaa silpomiskäytännön. Senegal on aikeissa antaa vastaavan koko maata koskevan päätöksen ensimmäisenä maana maailmassa.

EU ja UNICEF rahoittavat myös lapsiavioliittojen ehkäisyohjelmaa Intiassa, jossa maan laki kieltää lasten avioliitot. Köyhillä alueilla monet perheet kuitenkin uhmaavat lakia taloudellisten ja sosiaalisten paineiden alla.

Pienessä kylässä Intian Rajasthanissa asuva Bablu oli 13-vuotias, kun hänen perheensä päätti toimittaa hänet naimisiin paikallisen yhteisön painostuksesta.

EU:n ja UNICEFin yhteishankkeen tuella Bablun isä saatiin ymmärtämään, että perheen kannalta oli edullisinta luopua avioliitosta ja antaa tytön jatkaa koulunkäyntiä.

"En halunnut mennä naimisiin. Avioliitto olisi pilannut koko elämäni", Bablu sanoo.

Lisätietoa tasa-arvotyöstä EU:n kehityshankkeissa English (en) français (fr)

EU ja YK:n vuosituhattavoitteet English (en) español (es) français (fr)

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä