Navigatsioonitee

Toetus naistele arengumaades - 08/03/2012

Rahvusvahelise naistepäeva logo © EL

Rahvusvahelise naistepäeva raames rõhutatakse, kui olulised on naised nälja ja vaesuse kaotamisel maapiirkondades. EL saab aidata kaasa naistele suurema mõjuvõimu andmisel, et nad saaksid mängida olulisemat rolli oma kogukondade arendamisel.

EL on pühendunud soolise võrdõiguslikkuse edendamisele nii oma territooriumil kui ka sellest väljaspool.

Selle tagamine, et naistel oleksid võrdsed poliitilised, kodaniku-, majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised õigused, ei ole mitte ainult õigluse küsimus, vaid ka vajalik majanduskasvu suurendamiseks ning vaesuse vähendamiseks arengumaades.

Seepärast on sooline võrdõiguslikkus üks ÜRO aastatuhande arengueesmärkidest Englishespañolfrançais, mis on suunatud maailma vaeseimate aitamisele ning mida toetab ka EL.

Suuruselt teise abiandjana maailmas kinnitab EL iga tema rahastatava projekti kaudu soolise võrdõiguslikkusega seotud väärtusi ja kohustusi juba rohujuure tasandil.

Mehhikos on EL aidanud valitsusel reformida riigi kohtusüsteemi, sealhulgas tõhustada naistevastast vägivalda käsitlevaid seadusi.

Indias on EL toetanud programmi, mille eesmärgiks on pakkuda kvaliteetharidust kõigile lastele vanuses 6−14. Kõnealuse toetuse raames võimaldatakse tüdrukutel marginaliseerunud kogukondadest käia internaatkoolides.

Suguelundite moonutamise vastane võitlus

ELi toetus on võimaldanud päästa tuhandeid tüdrukuid kogu maailmas suguelundite moonutamisest. Igal aastal moonutatakse umbes 3 miljoni tüdruku suguelundeid.

Koostöös UNICEFiga püüab EL dialoogi ning hariduse abil muuta sotsiaalseid norme Egiptuse, Eritrea, Etioopia, Senegali ja Sudaani maakogukondades.

ELi ja UNICEFi ühisprogramm English (en) français (fr) on võimaldanud sadades kohalikes kogukondades sellisele traditsioonile lõpu teha. Senegalist on saamas esimene riik, kes teatab selle täielikust lõpetamisest.

ELi ja UNICEF rahastavad samuti programmi, mille eesmärk on lõpetada ebaseaduslikud laste abielud Indias. Vaesemates piirkondades sunnib sotsiaalne ja majanduslik surve paljusid perekondi asjakohast seadust eirama.

Bablu, kes elab väikeses India osariigis Rajasthanis, oli 13-aastane, kui tema perekond nõustus kohaliku kogukonna survel tema varajase abieluga.

ELi ja UNICEFi programm aitas siiski veenda Bablu isa selles, et nende perekonna huvides on lasta tütrel abiellumise asemel jätkata oma õpinguid.

„Ma ei tahtnud abielluda”, märkis Bablu. „Arvasin, et mu elu on täielikult rikutud”.

Lisateave soolise võrdõiguslikkuse kohta ELi arenguabis English (en) français (fr)

EL ja aastatuhande arengueesmärgid English (en) español (es) français (fr)

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad