Navigatsioonitee

EL ja Hiina tugevdavad oma sidemeid - 16/02/2012

Kaks suurt majandusjõudu süvendavad oma partnerlust ELi ja Hiina vahelisel 14. tippkohtumisel.

Pekingis 14. veebruaril toimunud tippkohtumisel osalesid Euroopa Ülemkogu eesistuja Herman Van Rompuy, Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso ja Hiina peaminister Wen Jiabao.

„ELi ja Hiina partnerlus on üks olulisemaid maailmas”, rõhutas komisjoni president Barroso, tuletades meelde, kui suur kaal on sellel ülemaailmse stabiilsuse ja jõukuse kontekstis.

Tihe kaubandusalane koostöö

EL on Hiina peamine kaubanduspartner ning ELis toodetud kaupade peamine Hiinasse tarnija. Kahe osapoole vaheline kaubavahetus — miljardi euro väärtuses päevas— on tööhõive, majanduskasvu ja innovatsiooni edendajaks.

Hiina ja Euroopa ettevõtjate vaheliste suhete edendamiseks tuleks kiiresti alustada läbirääkimisi ELi ja Hiina vahelise investeeringuid käsitleva lepingu sõlmimise osas. ELi arvates soodustaks selline leping Hiina turu avanemist.

Säästev linnastumine

Tippkohtumisel pandi alus uuele linnastumise arengut käsitlevale koostööle. Juba käesoleval aastal saab toimuma esimene Euroopa ja Hiina linnapeade foorum, millel käsitletakse energeetika, vee ja õhu kvaliteedi, jäätmekäitluse, sisserändajate liikuvuse ja integreerimisega seotud küsimusi.

Inimestevaheliste kontaktide mitmekordistamine

EL kuulutas hiljuti välja kultuuridevahelise dialoogi aasta Hiinaga, mille eesmärk on edendada kultuurivahetust ning Euroopa ja Hiina kodanike vahelisi kontakte.

See on samuti tippkohtumisel käivitatud algatuse „Isikutevaheline dialoog” eesmärk. Kõnealuses dialoogis, mis keskendub peamiselt haridusele ja kultuurile, nähakse ka muu hulgas ette ELi ja Hiina vaheline kõrgharidust käsitleva nõukogu loomine, samuti ka üliõpilaste ja õppejõudude vahetus.

Rahvusvahelised küsimused

EL ja Hiina leppisid kokku koostöö tihendamises seoses rahvusvaheliste küsimustega (nagu Iraani tuumaprogramm või olukord Süürias ja Birmas/Myanmaris).

Samuti leppisid kaks maailmajõudu kokku koostöö tugevdamises G20 raames eesmärgiga leida lahendusi probleemidele, mis mõjutavad kogu rahvusvahelist kogukonda, näiteks kliimamuutused ja küberkuritegevus.

ELi ja Hiina vaheline tippkohtumine 14. veebruaril 2012 DeutschEnglishfrançaisportuguês

ELi ja Hiina suhted Englishfrançais

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad