Kruimelpad

India en EU stomen op naar een vrijhandelsakkoord - 13/02/2012

De EU en India praten verder over de economische samenwerking en een vrijhandelsakkoord, en zijn het eens over een betere samenwerking op het gebied van energie en onderzoek.

Op een topontmoeting in New Delhi op 10 februari zijn de EU en India het eens geworden over nauwere samenwerking op het gebied van handel, energie en onderzoek.

De EU werd daarbij vertegenwoordigd door de voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy, en Commissievoorzitter José Manuel Barroso.

Samenwerking op handelsgebied

De EU en India verwachten dat de onderhandelingen over een vrijhandelsakkoord, dat de handel in goederen en diensten een flinke zet moet geven, nog dit najaar worden afgerond.

"Een vrijhandelsakkoord tussen de EU en India is van toepassing op 1,7 miljard mensen en wordt daarmee 's wereld belangrijkste handelsovereenkomst," zei Commissievoorzitter Barroso. "Zo'n akkoord opent nieuwe kansen voor zowel het Indiase als het Europese bedrijfsleven. Het geeft dus een belangrijke stimulans aan de groei, werkgelegenheid en innovatie in India en Europa."

De EU was met een totale handelsstroom van 86 miljard euro aan goederen en diensten in 2010 India's grootste handelspartner. Het bilaterale handelsverkeer groeide tussen 2010 en 2011 nog eens met 20%.

Op de lijst van belangrijkste handelspartners van de EU is India opgeklommen van de 15e plaats in 2002 tot de 8e plaats. In 2010 exporteerde de EU voor bijna 35 miljoen euro aan goederen naar India, terwijl de import met zo'n 33 miljard euro bijna even hoog was.

Energie en klimaatverandering

Op de topconferentie werd van beide zijden gepleit voor samenwerking op het gebied van energiezekerheid, -efficiëntie en -veiligheid. De EU gaat ook de samenwerking met India bij de ontwikkeling van energiebronnen met lage CO2-uitstoot, vooral duurzame energie, opvoeren.

Onderzoek en innovatie

Vorig jaar zijn India, de Commissie en de EU-landen gestart met een experimenteel onderzoekprogramma op het gebied van water en biologische rijkdommen.

Op de conferentie hebben zij een strategie uitgestippeld om na te gaan welke onderzoekgebieden nog meer in aanmerking komen voor samenwerking, zoals energie, gezondheidszorg en informatie- en communicatietechnologie. De banden op onderzoekgebied tussen de EU en India worden bovendien aangehaald door extra uitwisselingsprojecten tussen universiteiten en bedrijven te organiseren.

Veiligheid

Beide partijen hebben suggesties gedaan om beter samen te werken bij de bestrijding van het terrorisme, piraterij voor de Somalische kust en computercriminaliteit.

Ten slotte hebben de leiders besproken welke rol India zou kunnen spelen om Iran weer aan de onderhandelingstafel terug te brengen om over zijn nucleair programma te spreken.

Meer over de topconferentie tussen de EU en Inda van 10 februari 2012 DeutschEnglishfrançaisportuguês

Meer over de betrekkingen tusssen de EU en India Englishfrançais

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links