Navigatsioonitee

India ja EL liiguvad vabakaubanduslepingu suunas - 13/02/2012

EL ja India edendavad läbirääkimisi majanduskoostöö ja tulevase vabakaubanduslepingu sõlmimiseks ning lepivad kokku edasises koostöös energia- ja teadusuuringute valdkonnas.

EL ja India tihendasid 10. veebruaril New Delhis toimunud kohtumisel kaubandus-, energia- ja teadusuuringute alast koostööd.

ELi esindasid Euroopa Ülemkogu eesistuja Herman Van Rompuy ja komisjoni president José Manuel Barroso.

Kaubanduskoostöö

EL ja India loodavad sellel sügisel lõpetada läbirääkimised vabakaubanduslepingu sõlmimiseks, mille eesmärk on suurendada kaubavahetust ja teenuskaubandust.

„ELi-India vabakaubandusleping saab olema maailma suurim kaubandusleping, millest saab kasu 1,7 miljardit inimest,” sõnas president Barroso. „See tähendaks uusi võimalusi nii India kui ka Euroopa ettevõtjatele. See oleks jätkusuutliku majanduskasvu, töökohtade loomise ning innovatsiooni tõukejõuks Indias ja Euroopas.”

EL on India suurim kaubanduspartner – 2010. aastal oli kaubavahetuse ja teenuskaubanduse väärtus ligikaudu 86 miljardit eurot. Ajavahemikul 2010–2011 kasvas kahepoolne kaubavahetus 20% võrra.

Alates 2002. aastast on India tõusnud ELi peamiste kaubanduspartnerite nimekirjas 15. kohalt kaheksandaks. 2010. aastal eksportis EL Indiasse kaupu peaaegu 35 miljardi euro ning importis 33 miljardi euro väärtuses.

Energia ja kliimamuutused

Kohtumisel lubasid mõlema poole juhid teha koostööd energiajulgeoleku, -tõhususe ja -ohutuse parandamiseks. EL tihendab oma koostööd Indiaga vähese CO2-heitega energiaallikate, eriti taastuvenergia väljaarendamiseks.

Teadusuuringud ja innovatsioon

Eelmisel aastal algatasid India, Euroopa Komisjon ning ELi liikmesriigid vee- ja bioressurssidega seotud teadusuuringute katseprogrammi.

Äsja toimunud tippkohtumisel võeti vastu strateegia täiendavate teaduskoostöö valdkondade kindlakstegemiseks, mis võiksid hõlmata näiteks energiat, tervishoidu ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid. EL ja India tugevdavad teadussidemeid ka ülikoole ning tööstust hõlmavate vahetuste kaudu.

Julgeolek

Samuti leidsid India ja EL viise koostöö tihendamiseks terrorismi- ja küberkuritegevuse ning Somaalia ranniku lähistel toimuva piraatluse vastases võitluses.

Samuti arutati seda, kuidas India saaks aidata tuua Iraani tagasi tema tuumaprogrammi käsitlevatesse rahvusvahelistesse läbirääkimistesse.

Lisateave 10. veebruaril 2012 toimunud ELi-India tippkohtumise kohta DeutschEnglishfrançaisportuguês

ELi-India suhted Englishfrançais

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad