Navigacijska pot

Zemljevid sveta s skicami človeških figur, ki hodijo v vse smeri © iStock/Thomas Paschke

Novi pristop k migraciji predvideva sporazume s sosedskimi državami EU in drugimi državami v svetu, ki bodo koristili vsem prebivalcem in državam.

Sodelovanje med EU in drugimi državami na področju priseljevanja je že zdaj dobro, vendar ga lahko še izboljšamo.

Potreba po boljšem usklajevanju je postala očitna, ko je letos med arabsko pomladjo val priseljencev pljusknil na obale EU in močno obremenil države članice na zunanjih mejah EU.

Zaradi nenadnega vala priseljencev je EU pripravila predloge English za celosten pristop k migraciji. Na podlagi teh je zdaj Evropska komisija pripravila strategijo English o migraciji in mobilnosti, ki bo koristila EU, državam, iz katerih prihajajo priseljenci, in priseljencem samim.

Strategija predvideva tesnejše sodelovanje z državami EU, da bi še okrepili te koristi. Koristi migracije za revnejše države so dvojne – izseljenci pošiljajo domov denar, hkrati pa poteka tudi prenos znanja in inovacij.

Evropska unija si želi tesnejšega sodelovanja z državami zunaj EU, saj bi rada beguncem in razseljenim osebam zagotovila polno zaščito v skladu z mednarodnim pravom.

Z načrtom naj rešili tudi potrebo EU po učinkovitem nadzoru meja in tako zmanjšali nezakonito priseljevanje, spodbudili zakonito priseljevanje in bolje zaščitili žrtve trgovine z ljudmi.

Uskladili bi tudi ukrepe na področju migracije in mobilnosti s politikami EU o zunanjih odnosih, razvojnem sodelovanju, izobraževanju, gospodarski rasti in ustvarjanju novih delovnih mest.

Enostavnejše zakonito priseljevanje

EU namerava več poudarka dati zakonitemu priseljevanju in vizumski politiki za kratkotrajne obiske, turistična potovanja, študentske izmenjave, raziskovalce, poslovneže in družine. Tako bo EU olajšala ali odpravila vizumske zahteve za partnerske države, ki bodo dosegle dogovorjene cilje, med drugim na področju migracije, azila in upravljanja meja.

Evropa potrebuje tujo delovno silo, če hoče obdržati današnjo raven blaginje. Leta 2020 bomo tako samo v zdravstvenem sektorju potrebovali približno en milijon delavcev. Priseljenci lahko zapolnijo ta in druga delovna mesta.

Novi načrt predvideva, da naj bi EU nadaljevala s sklepanjem partnerstev z državami sosedstva, Afrike in na vzhodu.

Migracijska partnerstva bi najprej ponudili državam neposrednega sosedstva, denimo Tuniziji, Maroku in Egiptu.

S partnerstvi bi zagotovili ustrezno ureditev zakonitega priseljevanja, učinkovite in humane ukrepe za preprečevanje nezakonitega priseljevanja ter okrepili koristi za vse.

Za druge države Evropska komisija predlaga okrepljeno sodelovanje, ki bo temeljilo na številnih skupnih ciljih.

Spletni portal EU o priseljevanju Englishfrançais

Več o migraciji in mobilnosti English

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave