Navigačný riadok

Mapa sveta s rôznofarebnými kreslenými postavičkami znázornenými v pohybe medzi kontinentmi na východ i na západ © iStock/Thomas Paschke

Nový prístup k migrácii prinesie dohody so susedskými krajinami EÚ a ďalšími štátmi, ktoré zabezpečia výhody pre občanov všetkých dotknutých štátov.

Spolupráca EÚ s ďalšími krajinami v oblasti migrácie je intenzívna, ale existuje priestor na jej zlepšenie.

Vlna imigrantov, ktorú spustila tzv. arabská jar, a schopnosť stredomorských členských štátov EÚ zvládať tento nápor opätovne zvýraznili potrebu lepšej koordinácie.

Tento náhly prílev prisťahovalcov viedol k predloženiu návrhov English zameraných na ucelený prístup k migrácii. Na ich základe teraz Komisia predkladá návrh strategickej politiky English v oblasti migrácie a mobility, ktorá prinesie výhody pre EÚ, migrantov a krajiny, z ktorých pochádzajú.

Plán sa opiera o užšiu spoluprácu s krajinami mimo EÚ, aby sa tieto výhody podarilo maximalizovať. Pre chudobnejšie krajiny je migrácia výhodná z dvoch pohľadov – z hľadiska finančných prostriedkov, ktoré migranti posielajú do vlasti, a kvôli prenosu vedomostí a inovácií.

EÚ bude takisto úzko spolupracovať s krajinami mimo EÚ na zabezpečení úplnej ochrany utečencov a vysídlených osôb podľa medzinárodného práva.

Súčasťou plánu je aj zabezpečenie účinnej ochrany hraníc EÚ, aby sa obmedzila nelegálna migrácia, zvýšila informovanosť o možnostiach legálnej migrácie a zabezpečila zvýšená ochrana obetí obchodovania s ľuďmi.

Plán by mal zosúladiť opatrenia v oblasti migrácie a mobility s cieľmi politík EÚ v oblastiach, ako sú vonkajšie vzťahy, rozvojová spolupráca, vzdelávanie, rast a tvorba pracovných miest.

Jednoduchšia legálna migrácia

EÚ sa chce výraznejšie sústrediť na legálnu migráciu a vízovú politiku, ak ide o krátkodobé návštevy, turistov, študentov, výskumníkov, podnikateľov a ich rodiny. Súčasťou plánu je uvoľnenie alebo odstránenie vízových režimov pod podmienkou, že partnerské krajiny splnia dohodnuté ukazovatele napríklad v oblasti migrácie, azylu a riadenia hraníc.

Európa potrebuje zahraničných pracovníkov na zachovanie svojej prosperity. Podľa odhadov bude v roku 2020 len v odvetví zdravotníctva chýbať približne 1 milión odborných pracovníkov. Migranti môžu pomôcť zaplniť tieto a ďalšie neobsadené pozície.

Podľa plánu sa EÚ naďalej zameria na budovanie partnerstiev so susednými krajinami v Afrike a na východe.

Prioritou budú partnerstvá zamerané na oblasť migrácie s najbližšími susedmi vrátane Tuniska, Maroka a Egyptu.

Ich cieľom je stanovenie jasných pravidiel legálnej migrácie, dohodnutie a uplatňovanie účinných a humánnych opatrení proti nelegálnej migrácii a posilnenie prínosov pre obe strany.

V prípade ostatných krajín Komisia navrhuje zvýšiť úroveň spolupráce v závislosti na počte spoločných zámerov a cieľov.

Online portál EÚ zameraný na prisťahovalectvo Englishfrançais

Viac o migrácii a mobilite English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy