Ścieżka nawigacji

Polityka imigracyjna korzystna dla wszystkich - 21/11/2011

Zarys kontynentów utworzony przez zmierząjace w różne strony ludzkie postacie © iStock/Thomas Paschke

Nowe podejście UE do migracji opierać się będzie na zawieraniu z poszczególnymi państwami porozumień korzystnych dla migrantów i ich krajów.

UE prowadzi już ze swoimi partnerami intensywną współpracę w dziedzinie migracji, lecz współpraca ta mogłaby być jeszcze lepsza.

Potrzebę ściślejszej koordynacji uwydatniła fala imigracji wywołana arabską wiosną: poszczególne kraje UE nie były wtedy w stanie poradzić sobie z gwałtownym napływem imigrantów.

Sytuacja ta doprowadziła do opracowania propozycji English w sprawie całościowych rozwiązań w dziedzinie migracji. Na ich podstawie Komisja przedstawia teraz bardziej strategiczne podejście English do migracji i mobilności – korzystne dla UE, dla imigrantów oraz dla krajów ich pochodzenia.

Plan Komisji zakłada zacieśnienie współpracy z państwami trzecimi w celu zoptymalizowania korzyści, jakie biedniejsze kraje czerpią z migracji (poprzez pieniądze, które emigranci przysyłają do swoich rodzin w kraju, oraz poprzez dokonujący się jednocześnie transfer wiedzy i innowacji).

UE chce również współdziałać ze swoimi partnerami na rzecz zapewnienia uchodźcom i wysiedleńcom pełnej ochrony na mocy międzynarodowych przepisów.

W planie przedstawiono też propozycje, które mają podnieść skuteczność kontroli granicznych w UE, dzięki czemu możliwe będzie ograniczenie napływu nielegalnych imigrantów, zachęcanie do przyjazdu do UE legalnych imigrantów oraz zapewnianie lepszej ochrony ofiarom handlu ludźmi.

Komisja dąży jednocześnie do tego, by środki dotyczące migracji i mobilności dostosować do swoich strategii w innych obszarach, takich jak stosunki zewnętrzne, współpraca na rzecz rozwoju, edukacja, wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy.

Ułatwienie legalnej migracji

UE planuje poświęcić więcej uwagi legalnej migracji i polityce wizowej z myślą o osobach przyjeżdżających na krótki okres, turystach, studentach, naukowcach, przedsiębiorcach czy osobach odwiedzających członków rodziny. UE będzie oferowała uproszczenie procedur wizowych lub zniesienie obowiązku wizowego dla obywateli krajów, które spełniać będą określone kryteria, między innymi w dziedzinie migracji, polityki azylowej i zarządzania granicami.

Europa potrzebuje pracowników z zewnątrz: w samym sektorze opieki zdrowotnej do roku 2020 może zabraknąć około miliona pracowników. Imigranci mogą pomóc zapełnić miejsca pracy nie tylko w tym sektorze.

UE w dalszym ciągu na pierwszym planie stawiać będzie partnerstwa ze swoimi sąsiadami: zarówno z państwami graniczącymi z nią od wschodu, jak i z krajami afrykańskimi.

Właśnie swoim bezpośrednim sąsiadom (w tym również Tunezji, Maroku i Egiptowi) UE planuje zaproponować w pierwszej kolejności partnerstwa na rzecz mobilności.

Partnerstwa te pomogłyby lepiej zorganizować legalną migrację i wykorzystać płynące z niej korzyści oraz wprowadzić skuteczne i humanitarne środki zapobiegające nielegalnej migracji.

Innym krajom Komisja proponuje pogłębienie współpracy w oparciu o wspólne założenia i cele.

Portal imigracyjny UE Englishfrançais

Więcej informacji na temat migracji i mobilności English

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki