Kruimelpad

Wereldkaart met stokfiguurtjes die alle kanten op rennen © iStock/Thomas Paschke

Bij de nieuwe aanpak van de migratieproblematiek sluit de EU overeenkomsten met haar buurlanden en andere landen waarvan de migranten zelf én de betrokken landen profiteren.

De samenwerking op migratiegebied tussen de EU en andere landen is nu al goed, maar kan nog beter.

Het ontbreekt nog aan coördinatie, zoals dit jaar al is gebleken tijdens de Arabische lente. Een golf van migranten overspoelde toen de EU en stelde de opvangcapaciteit in Zuid-Europa zwaar op de proef.

Die plotselinge instroom heeft geleid tot voorstellen English voor een alomvattende aanpak van de migratie. Op basis daarvan komt de Commissie nu met een plan voor een meer strategisch beleid English voor migratie en mobiliteit, waarvan niet alleen de EU, maar ook de landen van herkomst en de migranten zelf profiteren.

Het plan berust op nauwere samenwerking met landen buiten de EU. Armere landen profiteren op twee manieren van migratie, namelijk van het geld dat de migranten naar huis sturen en van de overdracht van kennis en innovatie.

De EU wil ook nauw gaan samenwerken met landen buiten de EU om te zorgen dat het internationaal recht een goede bescherming biedt aan vluchtelingen en ontheemden.

Het plan moet bovendien illegale migratie voorkomen met strengere grenscontroles, legale migratie bevorderen en de slachtoffers van mensenhandel beter beschermen.

De maatregelen op het gebied van migratie en mobiliteit worden zo afgestemd op het EU-beleid ten aanzien van buitenlandse betrekkingen, ontwikkelingssamenwerking, onderwijs, groei en banen.

Meer ruimte voor legale migratie

In de EU-plannen spelen legale migratie en een aangepast visumbeleid voor korte bezoeken, toeristen, studenten, onderzoekers, zakenlieden en familieleden een belangrijke rol. De EU wil de visumbeperkingen versoepelen of opheffen voor partnerlanden die bepaalde doelstellingen halen op gebieden zoals migratie, asielbeleid en grenscontrole.

Europa heeft buitenlandse werknemers nodig om de welvaart op peil te houden. Alleen al in de gezondheidszorg zullen er tegen 2020 naar schatting één miljoen vacatures niet kunnen worden opgevuld. Migranten kunnen helpen dit probleem op te lossen.

Het is de bedoeling dat de EU partnerschappen blijft sluiten met buurlanden in Afrika en in het Oosten.

Bij migratiepartnerschappen zou het in eerste instantie gaan om landen in de directe omgeving, zoals Tunesië, Marokko en Egypte.

Deze overeenkomsten moeten zorgen voor een goede organisatie van legale migratie en voor een doeltreffende en menswaardige bestrijding van illegale migratie zodat iedereen er beter van wordt.

Met de overige landen wil de Commissie de samenwerking verbeteren op basis van gemeenschappelijke doelstellingen.

Online-immigratieportal van de EU Englishfrançais

Meer over migratie en mobiliteit English

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links