Cosán nascleanúna

Léarscáil an domhain agus figiúirí maide ag dul gach treo © iStock/Thomas Paschke

Cur chuige nua faoin imirce a bhunódh comhaontuithe le comharsana an AE is le tíortha eile chun leasa na ndaoine is na dtíortha lena mbaineann.

Tá comhoibriú láidir faoin imirce idir an AE agus tíortha eile cheana féin, ach d'fhéadfaí é a fheabhsú.

Aibhsíodh gá an chomhoibrithe i mbliana nuair a bhuail tonn imirceach cóstaí an AE le linn an Earraigh Arabaigh, rud a chuir na tíortha túslíne faoi dhua maidir lena láimhseáil.

Spreag an tsní thobann sin tograí English faoi chur chuige cuimsitheach faoin imirce. Ag tógáil dó orthu sin, tá beartas níos straitéisí English faoi imirce is faoi shoghluaisteacht á mholadh anois ag an gCoimisiún, ceann a rachaidh chun leasa an AE, na dtíortha foinse agus na n-imirceach.

Sa phlean iarrtar comhoibriú níos dlúithe le tíortha neamh-AE chun na leasanna sin a uasmhéadú. Ar dhá bhealach a thairbhíonn tíortha bochta ón imirce – ó airgead abhaile na n-imirceach, agus ó aistriú nuála agus feasa gnó.

Fairis sin, chomhoibreodh an AE go dlúth le tíortha neamh-AE lena chinntiú go gcosnófaí dídeanaithe is daoine easáitithe go hiomlán faoin dlí idirnáisiúnta.

Thabharfadh an plean aghaidh ar ghá an AE do rialuithe teorann éifeachtacha chun imirce mhídhleathach a laghdú, imirce dhleathach a spreagadh, agus íospartaigh na gáinneála ar dhaoine a chosaint níos fearr.

Chuirfeadh sé bearta ar imirce is ar shoghluaisteacht de réir bheartais an AE ar chaidreamh eachtrach, comhar forbraíochta, oideachas, fás is ar chruthú post.

Imirce dhleathach níos fusa

Tá faoin AE díriú níos treise ar bheartais víosa is imirce dleathaí do chuairteoirí gearrthéarmacha, turasóirí, mic léinn, lucht taighde, lucht gnó agus teaghlaigh. Bheadh an AE sásta srianta víosa a éascú nó a chealú nuair a bhainfeadh tíortha comhair tagarmharcanna amach, i réimsí lena n-áirítear imirce, tearmann agus bainistiú teorann.

Is gá oibrithe iasachta le rath na hEorpa a chinntiú. Mar shampla, faoi 2020 meastar go mbeidh ganntanas thart ar mhilliún gairmiúlach in earnáil na sláinte amháin. Líonfadh imircigh na poist sin agus poist eile nach iad.

De réir an phlean, leanfadh an AE air ag díriú ar chomhar a bhunú le tíortha comharsanacha, san Afraic agus san oirthear.

Ar dtús, thairgfí comhair do na tíortha is neasa, ina measc an Túinéis, Maracó agus an Éigipt.

Chinnteofaí sna comhaontuithe sin go mbeadh dea-eagrú ar imirce dhleathach, go gcinnteofaí bearta daonnúla, éifeachtacha le himirce mhídhleathach a chosc, is go ndaingneofaí na leasanna do chách.

Do thíortha eile, molann an Coimisiún leibhéal an chomhoibrithe a mhéadú, arna bhunú ar líon comhchuspóirí is comhspriocanna.

Tairseach inimirce an AE ar líne Englishfrançais

Breis faoi imirce is faoi shoghluaisteacht English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links