Navigointipolku

Maailmankartta, joka muodostuu eri suuntiin liikkuvista ihmishahmoista © iStock/Thomas Paschke

EU:n maahanmuuttopolitiikkaa aiotaan uudistaa. Tarkoituksena on tehdä EU:n lähinaapurien ja muiden maiden kanssa kumppanuussopimuksia, joista on hyötyä sekä muuttajille että lähtö- ja kohdemaille.

EU:n ja muiden maiden välinen maahanmuuttoa koskeva yhteistyö on jo tiivistä, mutta sitä on edelleen varaa parantaa.

Tehokkaamman koordinoinnin tarve korostui aiemmin tänä vuonna, kun arabimaiden kansannousujen aallon aiheuttama muuttopaine asetti EU-maiden vastaanottokyvyn koville. Rasitus oli tuntuva etenkin niissä EU-maissa, joihin muuttovirrat ensimmäisinä suuntautuivat.

Komissio reagoi näihin paineisiin esittämällä ehdotuksen English EU:n maahanmuuttoa koskevan kokonaisvaltaisen lähestymistavan tarkistamisesta. Komissio ehdottaa nyt entistä strategisempaa English maahanmuuttoa ja liikkuvuutta koskevaa toimintasuunnitelmaa, josta hyötyvät sekä muuttajat, lähtömaat että EU.

Suunnitelmassa pyritään tiiviimpään yhteistyöhön EU:n ulkopuolisten maiden kanssa maahanmuuton myönteisten vaikutusten maksimoimiseksi. Köyhimmät maat voivat hyötyä maahanmuutosta kahdella tavalla: sekä maahanmuuttajien takaisin kotimaahansa lähettämien varojen että taitotiedon ja innovaatioiden siirron kautta.

EU aikoo työskennellä yhdessä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa myös sen varmistamiseksi, että pakolaisia ja kotiseudultaan siirtymään joutuneita henkilöitä suojellaan tehokkaasti kansainvälisen lainsäädännön mukaisesti.

Suunnitelmassa painotetaan myös tehokkaan rajavalvonnan merkitystä pyrittäessä vähentämään laitonta maahanmuuttoa, kannustamaan laillista maahanmuuttoa ja suojelemaan entistä paremmin ihmiskaupan uhreja.

Maahanmuuttoon ja liikkuvuuteen liittyvät toimenpiteet aiotaan sitoa tiiviimmin EU:n ulko-, kehitysyhteistyö- ja koulutuspolitiikkoihin sekä kasvua ja työllisyyttä koskeviin tavoitteisiin.

Laillisen maahanmuuton helpottaminen

EU aikoo painottaa myös entistä selkeämmin laillista liikkuvuutta ja viisumipolitiikkaa. Tämä koskee monenlaisia ihmisryhmiä, kuten lyhytaikaisia vierailijoita, matkailijoita, opiskelijoita, tutkijoita, liikemiehiä ja perheenjäseniä. EU tarjoaisi viisumirajoitusten helpottamista tai poistamista, jos kumppanimaat täyttäisivät sovitut tavoitteet ja viitearvot maahanmuuton, turvapaikkapolitiikan ja rajavalvonnan suhteen.

EU tarvitsee ulkomaisia työntekijöitä vaurautensa takaamiseksi. Vuonna 2020 pelkästään terveydenhuoltoalan työvoimavajeeksi arvioidaan noin miljoona ammattilaista. Maahanmuuttajat voivat auttaa terveydenhuollon ja muiden alojen työpaikkojen täyttämisessä.

Strategian mukaan EU keskittyisi edelleen kumppanuuksien solmimiseen naapurimaidensa kanssa erityisesti Afrikassa ja idässä (esim. Intia ja Kiina).

Maahanmuuttokumppanuuksia tarjottaisiin aluksi lähinaapureille, kuten Tunisialle, Marokolle ja Egyptille.

Kumppanuuksien avulla tehostetaan laillisen maahanmuuton hallinnointia, toteutetaan tehokkaita ja inhimillisiä toimia laittoman maahanmuuton torjumiseksi ja vahvistetaan maahanmuuton myönteisiä vaikutuksia.

Komissio aikoo ehdottaa myös muille maille maahanmuuttoa koskevan yhteistyön lisäämistä yhteisten toimintasuunnitelmien ja tavoitteiden pohjalta.

EU:n maahanmuuttoportaali Englishfrançais

Maahanmuutto ja liikkuvuus – lisätietoa English

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä