Cesta

Mapa světa tvořená různobarevnými figurkami lidí běhajících všemi směry © iStock/Thomas Paschke

Nový přístup k migraci by vedl k uzavření dohod se sousedními státy EU a dalšími zeměmi, které by byly výhodné pro všechny zúčastněné státy i jejich obyvatele.

EU s ostatními státy již v oblasti migrace plně spolupracuje. Přesto je možné tuto spolupráci ještě prohloubit.

Nutnost nastolit účinnější koordinaci se naplno projevila letošní rok, kdy vlny migrantů, kteří zaplavili pobřežní oblasti EU po událostech tzv. arabského jara, prověřily připravenost hraničních zemí se s takovýmto problémem vypořádat.

Tento nečekaný příliv přistěhovalců vedl k vypracování návrhů English komplexního přístupu k migraci. Na jejich základě nyní Komise předkládá strategickou politiku English migrace a mobility, která je výhodná pro EU, země, odkud migranti přicházejí, i pro migranty samotné.

Maximalizaci těchto přínosů zajistí jedině hlubší spolupráce se zeměmi mimo EU. Chudší země mají z migrace prospěch dvojím způsobem: jednak díky finančním prostředkům, které migranti posílají domů, jednak z přenosu know-how a inovací.

Unie bude také úzce spolupracovat s ostatními zeměmi na tom, aby zajistila, že uprchlíci a vysídlené osoby budou požívat plné ochrany mezinárodního práva.

Plán rovněž řeší potřebu EU zavést účinné hraniční kontroly, které sníží podíl nelegální migrace, podporovat legální migraci a zajistit lepší ochranu obětem obchodování s lidmi.

Propojí opatření v oblasti migrace a mobility s unijními politikami vnějších vztahů, rozvojové spolupráce, vzdělávání, růstu a vytváření pracovních míst.

Jednodušší legální migrace

Evropská unie se chce více zaměřit na legální migraci a vizové politiky týkající se občanů přijíždějících na kratší dobu, turistů, studentů, výzkumných pracovníků, podnikatelů a rodin. Unie by navrhla zjednodušení víz či jejich zrušení za předpokladu, že by partnerské země splnily určité dohodnuté cíle, např. v oblasti migrace, azylové politiky a správy hranic.

Evropa pro zajištění své prosperity zahraniční pracovníky potřebuje. Například pouze ve zdravotnictví bude do roku 2020 chybět jeden milion zaměstnanců. Tuto situaci by však mohli vyřešit přistěhovalci, kteří by daná pracovní místa zaplnili.

Unie by se podle plánu i nadále soustředila na uzavírání partnerství se soudními zeměmi Afriky a východní Evropy.

Partnerství v oblasti migrace by byla neprve nabídnuta zemím v nejbližším sousedství, včetně Tuniska, Maroka a Egypta.

Tyto dohody by zajistily řádnou organizaci legální migrace, přijetí účinných a humánních opatření k zamezení nelegální migrace a zvýšení přínosu pro každého.

Ostatním zemím Komise navrhuje vyšší stupeň spolupráce, která se bude opírat o soubor společných cílů a úkolů.

Portál EU o přistěhovalectví Englishfrançais

Více informací o migraci a mobilitě English

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy