Навигационна пътека

Карта на света с фигурки, движещи се в различни посоки © iStock/Thomas Paschke

Новият подход към миграцията предвижда сключване на споразумения със съседни на ЕС и други страни, които ще са от полза за всички.

ЕС вече си сътрудничи усилено с други страни в сферата на миграцията, но това сътрудничество може да се развие още повече.

Необходимостта от подобряване на координацията стана още по-очевидна тази година, когато по време на арабската пролет вълна от мигранти към бреговете на ЕС постави на изпитание способността на страните "на първа линия" да ги приемат.

Внезапният приток на мигранти доведе до предложения English за по-широкомащабен подход към миграцията. Въз основа на тези предложения, сега Комисията представя по-стратегическа политика English за миграцията и мобилността, която да е от полза за ЕС, държавите източник на мигранти и самите мигранти.

В плана се призовава за по-тясно сътрудничество със страни извън ЕС, за да бъде ползата максимална. По-бедните страни се облагодетелстват от миграцията по два начина - от парите, изпратени у дома от мигрантите, и чрез трансфера на ноу-хау и иновации.

ЕС също така ще работи в тясно сътрудничество със страни, които не са негови членове, за да гарантира пълна закрила съгласно международното право на бежанци и разселени лица.

Планът отговаря и на нуждата на ЕС от ефективни гранични проверки с цел намаляване на незаконната миграция, насърчаване на законната миграция и по-добра защита на жертвите на трафик на хора.

С този план мерките по отношение на миграцията и мобилността ще бъдат приведени в съответствие с политиките на ЕС в областта на външните отношения, сътрудничеството за развитие, образованието, растежа и създаването на работни места.

Улесняване на законната миграция

ЕС планира да обърне по-голямо внимание на политиките за законна миграция и визи за посетители с краткотраен престой, туристи, учащи, изследователи, бизнесмени и семейства. Съюзът ще предложи смекчаване или отмяна на визовите ограничения, когато партниращите му страни достигнат договорените стандарти, включително в области като миграция, предоставяне на убежище и управление на границите.

Европа се нуждае от чуждестранни работници, за да бъде гарантиран нейният просперитет. Така например, до 2020 г. се очаква недостиг на около 1 млн. специалисти само в сектора на здравеопазването. Мигрантите могат да помогнат за запълването на тези и други работни места.

Съгласно плана вниманието на ЕС ще продължи да бъде насочено към установяване на партньорства със съседните страни, страните от Африка и тези от Изтока.

Отначало партньорства в областта на миграцията ще бъдат предложени на най-близките съседи, включително Тунис, Мароко и Египет.

С тези споразумения ще се гарантира, че законната миграция е добре организирана, че се вземат ефективни и хуманни мерки за предотвратяване на незаконната миграция и че ползите за всички се увеличават.

За други страни Комисията предлага повишаване на равнището на сътрудничество въз основа на някои общи цели.

Онлайн портал на ЕС за имиграцията Englishfrançais

Още за миграцията и мобилността English

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки