Navigacijska pot

Načrt G20 za svetovno gospodarsko rast in delovna mesta - 07/11/2011

Logotip zasedanja G20 – simbol Eifflovega stolpa in napis „G20, Francija 2011“ © G20

Voditelji gospodarsko najmočnejših držav so se zavezali, da si bodo skupaj prizadevali za obnovitev gospodarske rasti, povečanje zaposlenosti in večji nadzor finančnih trgov.

Voditelji držav skupine G20 so se na zasedanju 3. in 4. novembra v francoskem Cannesu dogovorili o svežnju ukrepov English za obnovitev svetovne gospodarske rasti.

Številne ukrepe, med njimi zavezo k uravnoteženemu proračunu in izboljšanje domačih gospodarstev, je predlagala EU. Skupina G20 je podprla tudi načrt English evrske skupine za reševanje dolžniške krize, ki je prizadela nekatere države članice.

Države skupine G20 bodo okrepile svoje prizadevanja za zmanjševanje dolgoročne brezposelnosti in učinkov globalizacije na zaposlene.

Več trgovine

Krepitev mednarodne trgovine je bistvena za obnovitev gospodarske rasti in ustvarjanje novih delovnih mest. Voditelji gospodarsko najmočnejših držav so zato pozvali k tesnejšemu sodelovanju pri odpravi ovir za trgovino in izogibanju protekcionizmu. Pav tako želijo, da bi imela Svetovna trgovinska organizacija večjo vlogo pri reševanju sporov med državami.

Na zasedanju so nekatere države pozvali tudi, naj prenehajo vzdrževati prenizko vrednost menjalnih tečajev svojih valut, s čimer želijo povečati svoj izvoz.

Preprečevanje krize

Na dnevnem redu srečanja G20 sta bila tudi reforma finančnih trgov in zaščita vlagateljev. Med najpomembnejšimi nalogami sta regulacija trgovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti in zmanjšanje tveganja za stečaj bank.

Velike ustanove s pomembno vlogo v svetovnem finančnem sistemu bodo poslej pod strožjim nadzorom. Države skupine G20 so predlagale regulacijo nekaterih bančnih dejavnosti, ki jih izvajajo investicijska podjetja, zavarovalnice in druge ustanove.

Del prizadevanj za obvladovanje sistemskih tveganj za svetovno gospodarstvo bodo tudi dodatna sredstva za Mednarodni denarni sklad. Novi programi financiranja bodo namenjeni pomoči državam v gospodarskih težavah.

Zmanjševanje revščine

Voditelji držav G20 so svet pozvali, naj izpolni zaveze, ki so jih razvite države sprejele v zvezi z razvojno pomočjo, zanesljivo preskrbo s hrano in bojem proti podnebnim spremembam. Soglašali so, da bo treba sčasoma poiskati nove vire financiranja za pomoč državam v razvoju.

Eden takšnih virov bi lahko bil svetovni davek na finančne transakcije, ki ga je predlagala Evropska komisija in podprla Francija, gostiteljica srečanja G20.

Z drugimi ukrepi bi zagotovili več sredstev za raziskave v kmetijstvu in stabilizacijo cen hrane, zlasti za države z nizkim prihodkom.

Več o stališčih EU na zasedanju skupine G20 DeutschEnglishfrançaisportuguês

Več o skupini G20 English

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave