Navigačný riadok

Skupina G20 navrhla globálny plán pre rast a zamestnanosť - 07/11/2011

Logo samitu G20 – Eiffelova veža s textom „G20 Francúzsko 2011“ © G20

Najväčšie svetové ekonomiky sa zaviazali koordinovať svoje úsilie pri obnove hospodárskeho rastu, zvyšovaní zamestnanosti a regulácii finančných trhov.

Krajiny G20 sa na svojom stretnutí vo francúzskom Cannes 3. a 4. novembra dohodli na balíku opatrení English na obnovu globálneho rastu.

Mnohé opatrenia vrátane záväzkov stabilizovať rozpočty a zlepšiť výkonnosť ekonomík navrhla EÚ. Zástupcovia krajín G20 privítali plán English eurozóny na vyriešenie krízy spôsobenej zadlženosťou niektorých jej členov.

Skupina G20 sa zaviazala zvýšiť úsilie zamerané na znižovanie dlhodobej nezamestnanosti a negatívnych dôsledkov globalizácie na pracovníkov.

Viac obchodu

Zvýšenie objemu medzinárodného obchodu je rozhodujúcim prvkom pre obnovu rastu a tvorbu pracovných miest. Vedúci predstavitelia skupiny G20 vyzvali k intenzívnejšej spolupráci, ktorá povedie k odstráneniu obchodných prekážok a protekcionizmu. Navrhli tiež, aby sa posilnilo postavenie Svetovej obchodnej organizácie pri riešení sporov medzi krajinami.

Skupina G20 okrem toho vyzvala niektoré krajiny, aby prestali podhodnocovať svoje meny s cieľom zvyšovať vývoz.

Prevencia kríz

Dôležitým bodom programu bola aj reforma finančných trhov a ochrana investorov. Prioritami v týchto oblastiach sú lepšia regulácia obchodovania s derivátmi a zníženie rizika krachu bánk.

Veľké finančné inštitúcie, ktoré zohrávajú významnú úlohu v globálnom finančnom systéme, budú podliehať zvýšenému dohľadu. Krajiny G20 ďalej navrhli reguláciu bankových činností vykonávaných investičnými spoločnosťami, poisťovňami a inými organizáciami.

V rámci úsilia o zníženie systémového rizika v globálnom hospodárstve sa krajiny G20 rozhodli poskytnúť dodatočné finančné zdroje Medzinárodnému menovému fondu. Nové programy financovania sa využijú na lepšiu podporu krajín nachádzajúcich sa v hospodárskych ťažkostiach.

Odstraňovanie chudoby

Predstavitelia G20 vyzvali vlády, aby dodržiavali svoje záväzky týkajúce sa rozvojovej pomoci, potravinovej bezpečnosti a zmeny klímy. Zhodli sa tiež na tom, že v budúcnosti bude potrebné získať nové zdroje na pomoc rozvojovým krajinám.

Jedným z takýchto zdrojov by mohla byť globálna daň z finančných transakcií, ktorú navrhla Komisia. Jej návrh podporilo Francúzsko, ktoré bolo hostiteľskou krajinou samitu.

Ostatné opatrenia by mali priniesť väčšiu finančnú podporu pre výskum v oblasti poľnohospodárstva a stabilitu cien potravín, a to najmä v krajinách s nízkym príjmom obyvateľstva.

Viac o stanoviskách EÚ na samite skupiny G20 DeutschEnglishfrançaisportuguês

Viac o skupine G20 English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy