Ścieżka nawigacji

Plan G20 na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia na świecie - 07/11/2011

Logo szczytu G20 – zarys wieży Eiffla i napis „G20 France 2011” © G20

Największe gospodarki świata zobowiązały się do koordynacji swoich wysiłków zmierzających do przywrócenia wzrostu gospodarczego, zwiększenia stopy zatrudnienia i uregulowania rynków finansowych.

Na spotkaniu w Cannes, które odbyło się w dniach 3–4 listopada, kraje grupy G20 zgodziły się przyjąć pakiet środków English służących przywróceniu wzrostu gospodarczego.

Z propozycją wielu spośród tych środków, w tym zobowiązania do zrównoważenia budżetów i poprawy kondycji gospodarek krajowych, wyszła UE. Zgodnie z tym kierunkiem działań grupa G20 z zadowoleniem przyjęła plan English strefy euro na rzecz rozwiązania kryzysu zadłużenia, który dotyka niektórych spośród jej członków.

Kraje G20 zwiększą również wysiłki w celu ograniczenia długoterminowego bezrobocia i wpływu globalizacji na pracowników.

Intensywniejszy handel

Zwiększenie wymiany handlowej na arenie międzynarodowej to klucz do przywrócenia wzrostu gospodarczego i stworzenia nowych miejsc pracy. Przywódcy krajów grupy G20 nawoływali też do bliższej współpracy w celu zniesienia dalszych barier dla handlu i niedopuszczania do protekcjonizmu. Wyrazili przy tym przekonanie, że Światowa Organizacja Handlu powinna pełnić ważniejszą rolę w rozwiązywaniu sporów między krajami.

Wezwali również niektóre kraje do tego, by przestały ustalać kursy wymiany swoich walut na zbyt niskich poziomach w celu zwiększenia swojego eksportu.

Zapobieganie kryzysom

Wysokie miejsce w porządku obrad zajęły również reforma rynków finansowych i ochrona inwestorów. Priorytety w tym zakresie obejmują przede wszystkim lepsze uregulowanie obrotu instrumentami pochodnymi oraz ograniczenie ryzyka upadłości banków.

Zwiększony zostanie nadzór nad dużymi instytucjami pełniącymi ważną rolę w światowym systemie finansowym. Kraje G20 proponują uregulowanie usług bankowych świadczonych przez firmy inwestycyjne, ubezpieczeniowe i inne.

W ramach wysiłków podejmowanych, aby ograniczyć ryzyko systemowe w skali światowej gospodarki, kraje G20 wyraziły gotowość do zasilenia dodatkowymi środkami Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW). Nowe programy finansowe zostaną wykorzystane do udzielania lepszego wsparcia krajom w trudnej sytuacji gospodarczej.

Ograniczanie ubóstwa

Przywódcy grupy G20 wezwali rządy do potwierdzenia swojego zobowiązania w zakresie pomocy na rzecz rozwoju, bezpieczeństwa żywnościowego i zmian klimatu. Zgodzili się również co do tego, że w miarę upływu czasu konieczne będzie znalezienie nowych źródeł finansowania pomocy dla krajów rozwijających się.

Źródłem takim mógłby stać się między innymi wspólny podatek od transakcji finansowych – z propozycją taką wystąpiła Komisja, a poparła ją Francja, gospodarz spotkania G20.

Inne środki służyłyby udostępnieniu większych kwot na badania w dziedzinie rolnictwa i stabilizację cen żywności, zwłaszcza w krajach o niskim poziomie dochodów.

Więcej na temat stanowiska UE podczas szczytu państw grupy G20 DeutschEnglishfrançaisportuguês

Więcej na temat G20 English

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki