Navigācijas ceļš

G20 valstu globālais izaugsmes un nodarbinātības plāns - 07/11/2011

G20 sanāksmes logo — Eifeļa torņa simbols un teksts "G20 France 2011" © G20

Pasaules spēcīgākās ekonomikas valstis apņemas saskaņot centienus, lai atjaunotu izaugsmi, palielinātu nodarbinātību un regulētu finanšu tirgus.

Tiekoties Francijā, Kannās 3. un 4. novembrī, G20 valstis vienojās par virkni pasākumu English , kā atjaunot globālo izaugsmi.

Eiropas Savienība ieteica daudzus pasākumus, tostarp apņemties sabalansēt budžetus un uzlabot dalībvalstu tautsaimniecību. Saistībā ar šiem centieniem G20 atzinīgi novērtēja eirozonas plānu English atrisināt parādu krīzi, kurā nonākušas dažas dalībvalstis.

G20 valstis arī pieliks pūles, lai ilgtermiņā samazinātu bezdarbu un globalizācijas ietekmi uz darba ņēmējiem.

Intensīvāka tirdzniecība

Izaugsmes atjaunošanā un darbavietu radīšanā liela loma ir starptautiskās tirdzniecības pastiprināšanai. G20 valstu vadītāji mudināja uz intensīvāku sadarbību tirdzniecības barjeru samazināšanā un protekcionisma novēršanā. Viņi vēlas, lai Pasaules Tirdzniecības organizācijai būtu lielāka loma valstu strīdu izšķiršanā.

Turklāt viņi aicināja dažas valstis pārtraukt negodīgi zema savas valūtas kursa noteikšanu, lai palielinātu eksportu.

Krīzes novēršana

Svarīgs dienaskārtības punkts bija arī finanšu tirgu reforma un ieguldītāju aizsardzība. Prioritāšu vidū ir atvasināto finanšu instrumentu tirdzniecības labāka regulācija un banku bankrotēšanas riska samazināšana.

Tiks pastiprināti uzraudzītas lielās iestādes, kurām ir svarīga loma globālajā finanšu sistēmā. G20 valstis ierosina reglamentēt banku darbībai līdzīgu aktivitāti, ko veic ieguldījumu uzņēmumi, apdrošinātāji un citi.

Lai palīdzētu samazināt sistēmisko risku, kas apdraud pasaules ekonomiku, G20 valstis ir gatavas sniegt papildu līdzekļus Starptautiskajam Valūtas fondam (SVF). Lai labāk atbalstītu ekonomisko grūtību piemeklētās valstis, tiks izmantotas jaunas finansēšanas programmas.

Nabadzības samazināšana

G20 vadītāji aicināja valdības īstenot savas saistības attīstības atbalsta, pārtikas nodrošinājuma un klimata pārmaiņu jomā. Viņi vienojās, ka laika gaitā jārod jauni finansējuma avoti, lai palīdzētu jaunattīstības valstīm.

Viens tāds avots varētu būt pasaules mēroga finanšu darījumu nodoklis, ko ierosina Komisija un atbalsta Francija — šīs G20 sanāksmes rīkotāja.

Ir paredzēti arī citi pasākumi, kas piešķirtu lielākus līdzekļus lauksaimnieciskai izpētei un stabilizētu pārtikas cenas, it īpaši valstīs ar zemu ienākumu līmeni.

Vēl par ES nostāju G20 DeutschEnglishfrançaisportuguês

Vēl par G20 English

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites