Cosán nascleanúna

Plean domhanda fáis is post an G20 - 07/11/2011

Lógó chrunniú mhullaigh an G20 - siombail Thúr Eiffel agus an téacs "G20 France 2011" © G20

Geallann príomhgheilleagair an domhain a n-iarrachtaí a chomhordú d'fhonn fás a thabhairt ar ais, fostaíocht a mhéadú is margaí airgeadais a rialú.

D'aontaigh tíortha an G20 ar phacáiste beart English chun fás a thabhairt ar ais ag a gcruinniú in Cannes na Fraince, an 3 is 4 Samhain.

An AE a mhol cuid mhaith de na bearta, ina measc ceangaltais le buiséid a chomhordú is geilleagair intíre a fheabhsú. Faoi léas na n-iarrachtaí sin, fáiltíonn an G20 roimh phlean English an G20 géarchéim fiachais chuid dá gcuid ball a réiteach.

Fairis sin, méadóidh tíortha an G20 a n-iarrachtaí le dífhostaíocht fhadtéarmach, is tionchar an domhandaithe ar oibrithe, a laghdú.

Breis trádála

Breis trádála idirnáisiúnta, sin an eochair chun fás a thabhairt ar ais is poist a chruthú. Spreag ceannairí an G20 breis comhair chun baic ar thrádáil a laghdú is chun caomhnaitheacht a sheachaint. Ba mhaith leo ról níos treise don Eagraíocht Trádalá Domhanda le haighnis idir thíortha a shocrú.

Chomh maith leis sin, táid ag iarraidh ar thíortha éirí as a rátaí malairte airgeadaíochta a shocrú ag leibhéil ísle, mhíchothroime, chun onnmhairithe a mhéadú.

Géarchéimeanna a sheachaint

Fairis sin, bhí leasú na margaí airgeadais is cosaint na n-infheisteoirí ar bharr an chláir. I measc na dtosaíochtaí tá rialú níos fearr ar dhíorthaí agus baol na dteipeanna banc a laghdú.

Forais mhóra ar mór a dtionchar ar chóras airgeadais an domhain, beidh breis maoirseachta orthu. Molann tíortha an G20 gur cheart gníomhaíochtaí seach-bhaincéireachta na gcuideachtaí infheistíochta, na n-árachóirí is eile a rialú.

Mar chuid dá n-iarrachtaí leis an mbaol córasach ar gheilleagair an domhain a laghdú, tá socair ag tíortha an G20 breis acmhainní a thabhairt don Chiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta (IMF). D'úsáidfí cláir nua maoinithe le tacú níos fearr le tíortha atá i bponc geilleagrach.

Daibhreas a laghdú

D'iarr ceannairí an G20 athleanúint ó rialtais ar a ngealltanais faoi chabhair forbraíochta, faoi shlándáil bia is faoi athrú na haeráide. D'aontaigh siad nach mór foinsí nua maoinithe a fháil le cabhrú le tíortha forbraíochta.

D'fhéadfadh cáin dhomhanda ar idirbhearta airgeadais, a mhol an Coimisiún is lenar thacaigh an Fhrainc, óstach chruinniú an G20 leis, a bheith ar cheann de na foinsí sin.

Chuirfeadh bearta eile breis maoinithe ar fáil do thaighde talmhaíochta is chun praghsanna bia a chobhsú, go háirithe do thíortha ar ioncam íseal.

Breis faoi sheasaimh an AE ag an G20 DeutschEnglishfrançaisportuguês

Breis faoin G20 English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links