Navigatsioonitee

G20 üleilmne majanduskasvu ja töökohtade tegevuskava - 07/11/2011

G20 tippkohtumise logo – Eiffeli torni kujutis ja tekst „G20 France 2011” © G20

Maailma suurima majandusega riigid lubavad kooskõlastada jõupingutusi majanduskasvu taastamiseks, tööhõive suurendamiseks ja finantsturgude reguleerimiseks.

G20 riigid leppisid oma 3. ja 4. novembril Prantsusmaal Cannes´is toimunud kohtumisel kokku meetmete paketis English , mille eesmärk on taastada üleilmne majanduskasv.

EL pakkus välja mitmeid meetmeid, sealhulgas kohustus tasakaalustada eelarved ning tõhustada riikide majandust. G20 tervitas nimetatud eesmärkidega kooskõlas olevat euroala kava English teatavaid liikmesriike mõjutava võlakriisi lahendamiseks.

G20 riigid suurendavad ka jõupingutusi, et vähendada pikaajalist töötust ning globaliseerumise mõju töötajatele.

Rohkem kaubandust

Aktiivsem rahvusvaheline kaubandus on majanduskasvu taastamisel ja töökohtade loomisel esmatähtis. G20 juhid kutsusid üles tegema rohkem koostööd kaubandustõkete kõrvaldamiseks ning protektsionismi vältimiseks. Maailma Kaubandusorganisatsioonile tahetakse anda suurem roll riikidevaheliste vaidlusküsimuste lahendamisel.

Samuti pöörduti mõnede riikide poole, et need ei kehtestaks ekspordi suurendamiseks ebaõiglaselt madalaid valuutavahetuskursse.

Kriisihaldus

Päevakorras oli olulisel kohal finantsturgude reform ja investorite kaitsmine. Prioriteetideks on siin tuletisinstrumentidega kauplemise parem reguleerimine ning pangakrahhide riski vähendamine.

Suurte asutuste suhtes, millel on oluline koht maailma finantssüsteemis, kohaldatakse tugevamat järelevalvet. G20 riigid soovivad reguleerida investeerimisfirmade, kindlustuspakkujate ja muude organisatsioonide pangalaadset tegevust.

Maailmamajandust varitseva süsteemse ohu vähendamiseks on G20 riigid valmis ka eraldama täiendavaid vahendeid Rahvusvahelisele Valuutafondile (IMF-le). Uusi rahastamisprogramme kasutatakse majandusraskustes olevate riikide paremaks abistamiseks.

Vaesuse vähendamine

G20 juhid kutsusid valitsusi üles täitma oma kohustusi seoses arenguabi, toiduga kindlustatuse ja kliimamuutusega. Valitses üksmeel küsimuses, et aja jooksul on vaja leida uusi rahastamisallikaid arengumaade abistamiseks.

Üheks selliseks alllikaks võiks olla üleilmne finantstehingute maks. Sellise ettepaneku tegi Euroopa Komisjon ning seda toetas G20 võõrustajariik Prantsusmaa.

Muude meetmetega antaks rohkem vahendeid põllumajandusalaste teadusuuringute teostamiseks ning stabiliseeritaks toiduainete hinnad, eelkõige väikese sissetulekuga riikide jaoks.

Täiendavalt ELi seisukohtadest G20 kohtumisel DeutschEnglishfrançaisportuguês

Täiendavalt G20 kohtumisest English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad