Cesta

Plán skupiny G20 na podporu růstu a zaměstnanosti - 07/11/2011

Logo summitu G20 – Eiffelova věž a text „G20 Francie 2011“ © G20

Největší světové ekonomiky se zavázaly, že budou koordinovat své kroky v zájmu obnovy hospodářského růstu, zvýšení zaměstnanosti a regulace finančních trhů.

Země skupiny G20 se na summitu v Cannes ve dnech 3. a 4. listopadu dohodly na balíčku opatření English , jejichž cílem je obnova hospodářského růstu.

Řada z těchto opatření, včetně závazku mít vyrovnaný rozpočet a zlepšit stav domácích ekonomik, byla navržena Evropskou unií. Skupina G20 v této souvislosti rovněž uvítala plán English eurozóny na řešení dluhové krize některých zemí.

Země skupiny G20 se také zaměří na snížení dlouhodobé nezaměstnanosti a dopadu globalizace na pracující.

Navýšení obchodu

Důležitou součástí plánu na obnovení růstu a vytváření nových pracovních míst je zvýšení objemu mezinárodního obchodu. Vedoucí představitelé skupiny G20 požadují větší součinnost při odstraňování obchodních překážek a chtějí zamezit přijetí nových protekcionistických opatření. V urovnávání sporů mezi státy by měla mít výraznější úlohu Světová obchodní organizace.

G20 rovněž vyzvalo země, které za účelem zvýšení vývozu snižují kurzy svých měn na nereálnou úroveň, aby s těmito postupy přestaly.

Prevence vzniku dalších krizí

Na programu byla i diskuze o reformě finančního trhu a ochraně investorů. Mezi priority v této oblasti patří lepší systém regulace obchodu s deriváty a snížení rizika úpadků bank.

Velké bankovní instituce, které sehrávají ve světovém finančním systému důležitou úlohu, budou pod přísnějším dohledem. Země skupiny G20 navrhují regulaci operací bankovního charakteru, které provádějí investiční společnosti, pojišťovny apod.

Součástí snahy o snížení systémových rizik ohrožujících světové hospodářství je i ochota zemí skupiny G20 poskytnout Mezinárodnímu měnovému fondu (MMF) další finanční prostředky. Nové programy financování by poskytovaly lepší podporu zemím v obtížené ekonomické situaci.

Snížení chudoby

Vedoucí představitelé skupiny G20 vyzvaly další státy světa, aby dodržovaly své závazky v oblasti rozvojové pomoci, zajištění dodávek potravin a boje proti změnám klimatu. Dohodly se, že budou postupně vytvářet nové zdroje financování, které budou pomáhat rozvojovým zemím.

Jedním z těchto zdrojů by mohly být i příjmy z celosvětové daně z finančních transakcí, kterou navrhuje Komise za podpory Francie, hostitelky summitu G20.

Ostatní opatření by přinesla další finanční prostředky na zemědělský výzkum a pomohla by stabilizovat ceny potravin, zejména v zemích s nízkými příjmy.

Více informací o postojích EU na summitu G20 DeutschEnglishfrançaisportuguês

Více informací o skupině G20 English

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy