Navigačný riadok

Priority EÚ pre samit G20 - 31/10/2011

Logo samitu G20 – Eiffelova veža s textom „G20 Francúzsko 2011“ © G20

EÚ vyzve štáty s najvýznamnejšími ekonomikami na prijatie plánu zameraného na obnovu globálneho rastu, reformu finančných trhov a oživenie medzinárodného obchodu.

EÚ bude na samite vo francúzskom Cannes presadzovať, aby všetky krajiny prispeli k akčnému plánu.

EÚ stála ako koordinátor opatrení členských štátov English na čele úsilia zameraného na zmiernenie následkov hospodárskej krízy a riešenie prílišnej zadlženosti niektorých krajín.

Na samite vyzve krajiny G20, aby stimulovali rast a riešili ekonomické nerovnováhy prostredníctvom reformy svojich rozpočtov, posilnenia svojich domácich ekonomík a úpravy svojich výmenných kurzov tak, aby odrážali reálnu hodnotu svojich mien.

G20 by mala urýchliť reformy na svojich finančných trhoch. Medzi priority patrí lepšia regulácia obchodovania s derivátmi a zníženie rizika zlyhania bánk.

Ďalšie opatrenia sú potrebné na lepšiu reguláciu hlavných svetových finančných spoločností a bankových činností vykonávaných napríklad investičnými spoločnosťami a poisťovňami.

Dohoda o jednotnom súbore globálnych účtovných štandardov by regulačným orgánom umožnila efektívnejší dohľad nad nadnárodnými spoločnosťami.

Ak by mal Medzinárodný menový fond viac finančných zdrojov, mohol by účinnejšie pomáhať krajinám, ktoré sa ocitli v ekonomických ťažkostiach.

Počas samitu EÚ predloží návrh na zavedenie globálnej dane z finančných transakcií. EÚ sa takto usiluje zabezpečiť, aby finančný sektor spravodlivo prispieval k rozvoju spoločnosti.

Viac obchodu, menej protekcionizmu

Podpora obchodu je najúčinnejším spôsobom ako v globálnom meradle podporiť ekonomický rast a tvorbu pracovných miest. Avšak mnoho krajín v súčasnosti uplatňuje protekcionistické opatrenia, čím zvýhodňuje vlastných výrobcov voči zahraničnej konkurencii.

EÚ bude presadzovať, aby sa na pôde Svetovej obchodnej organizácie viac rokovalo o odstránení týchto prekážok, najmä tých, ktoré majú negatívny dosah na najmenej rozvinuté krajiny.

Krajiny musia takisto zabezpečiť spravodlivé, udržateľné a transparentné fungovanie globálneho trhu a otvoreného systému obchodovania so surovinami.

Koordinácia globálnej hospodárskej politiky by sa mala zamerať na zamestnanosť a znižovanie chudoby. Krajiny by mali splniť svoje záväzky v oblasti rozvojovej pomoci, potravinovej bezpečnosti a boja proti zmenám klímy.

EÚ budú v Cannes zastupovať predseda Komisie José Manuel Barroso a predseda Európskej rady Herman Van Rompuy.

Viac o stanoviskách EÚ na samite G20 DeutschEnglishfrançaisportuguês

Sledujte samit G20 Englishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy