Cosán nascleanúna

Tosaíochtaí an AE ag cruinniú mullaigh an G20 - 31/10/2011

Lógó chrunniú mhullaigh an G20 - lógo Thúr Eiffel agus an téacs "G20 France 2011" © G20

Iarrfaidh an AE ar mhórgheillearair an domhain plean a ghlacadh chun fás domhanda a thabhairt ar ais, margaí aigreadais a leasú is trádáil idirnáisiúnta a threisiú.

Ní mór do gach tír a cion a dhéanamh don phlean, a déarfaidh an AE ag cruinniú an G20 a bheidh in Cannes na Fraince an 3 agus 4 Samhain.

Bhí an tAontas i dtús cadhnaíochta lena fhreagra a chomhordú English faoin ngéarchéim gheilleagrach is na fadhbanna fiachais atá ag cur as do chuid de na ballstáit.

Anois iarrfaidh sé ar thíortha an G20 tacú le fás is tabhairt faoi mhíchothromachtaí geilleagracha trí bhuiséid a leasú, a ngeilleagair intíre a neartú agus a rátaí malairte airgeadaíochta a thabhairt chuig leibhéil níos cothroime.

Ba cheart don G20 luas a chur le leasuithe ar a margaí airgeadais. I measc na dtosaíochtaí tá rialú níos fearr ar dhíorthaí agus baol na dteipeanna banc a laghdú.

Ag is gá tuilleadh beart chun mórchuideachtaí an domhain agus gníomhaíochtaí neas-bhaincéireachta na gcuideachtaí infheistíochta, árachais is eile a rialú níos fearr.

Dá mbeadh aontú ar shraith aonair caighdeán cuntasaíochta domhanda, is fearr a bheadh rialtóirí in ann faireachán a dhéanamh ar chuideachtaí ilnáisiúnta.

Breis acmhainní don Chiste Airgeadais Idirnáisiúnta , chuirfidís ar a chumas tacú níos fearr le tíortha atá i bponc go geilleagrach.

Ag an gcruinniú, cuirfidh an AE togra ar aghaidh freisin do cháin dhomhanda ar idirbhearta airgeadais. Bheadh faoin togra sin a chinntiú go ndéanfaidh an earnáil airgeadais a cion féin ar son na sochaí.

Breis trádála, níos lú caomhnaitheachta

Treisiú le trádáil, sin an tslí is éifeachtaí le tacú le fás is le cruthú post domhanda. Tá bearta caomhnaitheachta i bhfeidhm ag cuid mhaith tíortha, ámh, rud a thugann buntáiste míchothrom dá dtionscail féin.

Molfaidh an AE breis caibidlíochta tríd an Eagras Trádála Domhanda chun baic a dhíchur, go háirithe iadsan a chuireann isteach ar na tíortha is lú forbairt.

Fairis sin, ní mór do thíortha margadh domhanda agus córas oscailte trádála d'amhábhair a chinntiú, ceann a bheidh cothrom, inbhuanaithe, trédhearcach.

Ba cheart go ndíreodh comhordú an bheartais gheilleagraigh dhomhanda ar fhostaíocht is ar dhaibhreas a ísliú. Ní mór athleanúint ó thíortha ar a ngealltanais faoi chabhair forbraíochta, faoi shlándáil bia is faoi athrú na haeráide.

Is iad Uachtarán an Choimisiúin, José Manuel Barroso, agus Uachtarán na Comhairle Eorpaí, Herman Van Rompuy, ionadaithe an AE in Cannes.

Breis faoi sheasamh an AE ag an G20 DeutschEnglishfrançaisportuguês

Lean cruinniú an G20 Englishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links