Navigatsioonitee

ELi prioriteedid G20 tippkohtumisel - 31/10/2011

G20 ttippkohtumise logo – Eiffeli torni kujutis ning tekst "G20 France 2011" © G20

EL kutsub maailma suurima majandusega riike üles võtma vastu kava ülemaailmse majanduskasvu taastamiseks, finantsturgude reformimiseks ja rahvusvahelise kaubanduse edendamiseks.

Kõik riigid peavad andma oma panuse – see on ELi sõnum 3.–4. novembrini Prantsusmaal Cannes'is toimuval G20 kohtumisel.

EL on olnud eeskujuks, koordineerides oma tegevust English seoses majanduskriisi ning mõnede liikmesriikide võlaprobleemidega.

Nüüd kutsub EL G20 riike üles soodustama majanduskasvu ning kõrvaldama majanduslikku tasakaalustamatust, reformides oma eelarveid, tugevdades oma sisemajandust ning tuues oma vääringute vahetuskursid õiglasemale tasemele.

G20 riigid peaksid kiirendama oma finantsturgude reformimist. Prioriteetideks on muu hulgas tuletisinstrumentidega kauplemise parem reguleerimine ja pangakriiside ohu vähendamine.

Täiendavaid meetmeid on vaja, et paremini reguleerida maailma suurimaid finantsettevõtteid ning pangandusvaldkonda kuuluvat tegevust äriühinguna asutatud fondide, kindlustusfirmade jt poolt.

Kokkulepe ülemaailmsete raamatupidamisstandardite kasutuselevõtuks võimaldaks reguleerimisasutustel rahvusvahelisi ettevõtteid tõhusamalt kontrollida.

Täiendavate ressursside eraldamine Rahvusvahelisele Valuutafondile võimaldaks fondil majandusraskustes olevaid riike paremini toetada.

Cannes'is toimuval kohtumisel esitab EL ka oma ettepaneku ülemaailmse finantstehingute maksu kohta. Ettepaneku eesmärk on tagada finantssektori õiglane panus ühiskonna heaks.

Rohkem kaubandust, vähem protektsionismi

Kaubanduse hoogustamine on kõige tõhusam vahend ülemaailmse majanduskasvu ja töökohtade loomise toetamiseks. Paljud riigid jätkavad aga protektsionistlike meetmete kasutamist, andes oma tööstusele ebaõiglase eelise teiste ees.

EL toetab tihedamaid läbirääkimisi Maailma Kaubandusorganisatsiooni vahendusel selliste takistuste kõrvaldamiseks, pidades eelkõige silmas maailma vähim arenenud riike takistavaid tõkkeid.

Samuti peavad riigid tagama õiglase, jätkusuutliku ja läbipaistva ülemaailmse turu ning avatud kaubandussüsteemi toorainete jaoks.

Ülemaailmse majanduspoliitika koordineerimise keskmes peaks olema tööhõive ja vaesuse vähendamine. Riigid peaksid järgima võetud kohustusi seoses arenguabi, toiduga kindlustamise ja kliimamuutusega.

Euroopa Liitu esindavad Cannes'is komisjoni president José Manuel Barroso ja Euroopa Ülemkogu eesistuja Herman Van Rompuy.

ELi seisukohad G20 tippkohtumisel – lisateave DeutschEnglishfrançaisportuguês

Jälgi G20 kohtumist Englishfrançais

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad