Cesta

Priority EU na setkání skupiny G20 - 31/10/2011

Logo vrcholné schůzky skupiny G20: symbol Eiffelovy věže s textem „G20 France 2010“ © G20

Evropská unie hodlá na největší světové ekonomiky apelovat, aby přijaly plán pro obnovení globálního růstu, reformování finančních trhů a oživení mezinárodního obchodu.

Na setkání skupiny G20, které se bude konat ve dnech 3.– 4. listopadu v Cannes, hodlá EU předložit návrh akčního plánu pro obnovu globálního hospodářského růstu. Chce, aby se na něm podílely všechny země.

Unie má v této věci velké zkušenosti, jelikož koordinuje English řešení hospodářské krize a problémy se zadlužeností některých svých členských států.

Na vrcholné schůzce v Cannes tak chce vyzvat státy skupiny G20, aby podpořily růst a řešily nevyrovnanou hospodářskou situaci tím, že provedou reformy svých veřejných rozpočtů, posílí domácí ekonomiky a vyrovnají směnný kurz svých měn na spravedlivější úroveň.

Dále by měly urychlit reformu svých finančních trhů. K prioritám EU patří i zlepšení právní úpravy obchodování s deriváty a snížení rizika selhání bank.

Kromě toho je třeba zavést další opatření, která by zlepšila regulaci velkých finančních firem světového významu a zefektivnila dohled nad činnostmi bankovního typu, které provozují investiční společnosti, pojišťovny apod.

Pokud se strany dohodnou na přijetí jednotného souboru mezinárodních účetních standardů, mohly by regulační orgány provádět kontrolu nadnárodních společností mnohem účinněji.

A pokud by se podařilo vyčlenit více zdrojů pro Mezinárodní měnový fond, přispělo by to k efektivnější podpoře zemí, které mají ekonomické problémy.

Unie rovněž představí návrh na zavedení globální daně z finančních transakcí. Cílem je zajistit, aby finanční sektor příspíval k rozvoji společnosti spravedlivým dílem.

Rozvoj obchodu při snížení protekcionismu

Celosvětového růstu a vzniku nových pracovních míst se nejlépe dosáhne stimulací obchodu. V mnohých zemích se však ještě stále uplatňují opatření na ochranu domácího trhu, díky nimž se místní průmysl dostává do zvýhodněného postavení.

Evropská unie se zasazuje o to, aby byla prostřednictvím Světové obchodní organizace vedena další jednání s cílem tyto překážky odstranit, a to především ty, které brzdí obchodování nejméně rozvinutých zemí.

Rovněž je třeba zajistit, aby podmínky na globálním trhu i otevřený systém obchodování se surovinami byly spravedlivé, udržitelné a transparentní.

Při koordinaci celosvětové hospodářské politiky by se měl klást důraz na otázky zaměstnanosti a snižování chudoby. Země by měly dodržovat své závazky týkající se rozvojové pomoci, zabezpečení dodávek potravin a opatření v oblasti změny klimatu.

Evropskou unii budou na setkání skupiny G20 zastupovat předseda Evropské komise José Manuel Barroso a předseda Evropské rady Herman Van Rompuy.

Více informací o postoji EU v rámci summitu G20 DeutschEnglishfrançaisportuguês

Sledujte průběh zasedání skupiny G20 Englishfrançais

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy