Navigačný riadok

EÚ pokračuje v pomoci obetiam nášľapných mín - 04/04/2011

Dve deti zranené protipechotnými mínami © EÚ

Nášľapné míny spôsobujú každoročne smrť okolo 10 tisíc ľudí a trvalé zranenia ešte väčšieho počtu osôb. Veľkú časť obetí prestavujú civilisti vrátane žien a detí.

Napriek medzinárodnému úsiliu zameranému na zníženie negatívnych dôsledkov používania protipechotných mín, sa približne v 65 štátoch naďalej nachádzajú zamínované územia.

EÚ podporuje túto medzinárodnú kampaň politicky aj finančne. EÚ podporuje základné ciele ottawského Dohovoru o zákaze použitia protipechotných mín od jeho vstupu do platnosti v roku 1997.

Počas rokov 2002 až 2009 EÚ a jej členské štáty vyčlenili na podporu dohovoru 1,8 miliardy dolárov. Počas rovnakého obdobia poskytla EÚ zo svojho rozpočtu 44 krajinám 300 miliónov EUR na pomoc obetiam a na zníženie hrozby, ktorú protipechotné míny predstavujú pre civilné obyvateľstvo.

V súčasnosti EÚ podporuje projekty v rôznych krajinách.

  • V Angole sa realizuje program, ktorého cieľom je obnovenie minimálnych životných podmienok a zlepšenie prístupu k oblastiam, v ktorých sú rozmiestnené míny alebo iné výbušné zariadenia.
  • V Bosne a Hercegovine sa činnosti EÚ zameriavajú na odmínovanie, financovanie nákupu odmínovacích zariadení a prípravu pracovníkov protimínového centra.
  • Na Srí Lanke sa financujú odmínovacie programy, ktoré umožnia miestnym obyvateľom, aby sa vrátili do svojich domovov.

V iných štátoch Únia prispieva k zlepšeniu informovanosti o rizikách mín a k programom pre obete.

Zatiaľ čo je mnoho krajín závislých od tejto dlhodobej pomoci, EÚ dokáže rýchlo reagovať aj počas konfliktov a po ich ukončení a podieľať sa na odmínovacích činnostiach alebo bezprostrednom poskytovaní pomoci obetiam.

Oblasť boja proti používaniu protipechotných mín je súčasťou všetkých nástrojov vonkajšej pomoci EÚ a predstavuje kľúčový prvok humanitárnych a rozvojových politík. EÚ vyžaduje od krajín, ktorým poskytuje pomoc, aby prioritizovali opatrenia v tejto oblasti, čím sa zabezpečuje, aby za programy nesli hlavnú zodpovednosť vnútroštátne orgány, a garantuje dlhodobý efekt pomoci.

Viac o zákaze využívania protipechotných mín English

4. apríl - Medzinárodný deň OSN venovaný problematike protipechotných mín a pomoci obetiam Englishespañolfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy