Cosán nascleanúna

Leantar le taca an AE d'íospartaigh na mianach talún - 04/04/2011

Beirt pháistí a gortaíodh le mianach talún © AE

Maraítear 10 000 duine gach bliain de dheasca na mianach talún. Is iomaí duine a ghortaítear ar shlí dholeigheasta nó a chailleann duine a bhfuil grá acu dó/di. Cuid mhaith dá maraítear nó dá ngortaítear, mná agus leanaí is ea iad.

D'ainneoin iarrachtaí idirnáisiúnta chun tionchar na mianach talún a mhaolú, tá thart ar 65 tír fós faoina n-éifeacht, nó ag fulaingt ó ghairis eile nár phléasc.

Rinne an AE tiomantas polaitiúil agus airgeadais don fheachtas idirnáisiúnta. Ó tháinig sé i bhfeidhm i 1997, tá an AE tar éis tacú le mórchuspóir an Chonartha um Mianaigh Talún a Chosc (Coinbhinsiún Ottawa).

Ó thaobh airgid, thiomnaigh an AE agus a bhallstáit €1.8 billiún mar thaca leis an gCoinbhinsiún idir 2002 agus 2009. Fuair 44 tír breis is €300 milliún eatarthu ó bhuiséad an Aontais sa tréimhse sin chun bagairt na mianach talún a laghdú is chun cabhrú leis na híospartaigh.

Faoi láthair, tá an AE ag tacú le tionscadail mar iad seo a leanas:

  • In Angóla, is é an cuspóir foriomlán íosdálaí maireachtála a athbhuinú, fara rochtain ar limistéir atá faoi thionchar na mianach is gaireas eile nár pléascadh a fheabhsú.
  • Sa Bhoisnia-Hearsagaivéin, tá suirbhé ar imréiteach mianach ar siúl, maille le fearastú is oiliúint do Lárionad Gníomaíochta na Mianach sa tír sin.
  • Tá tacaíocht á fáil ag Srí Lanca do chláir um ghlanadh mianach a cheadóidh athlonnú na ndaoine a asáitíodh go hinmheánach.

In áiteanna eile tá an AE ag rannchuidiú le hoideachas mar gheall ar bhaol na mianach agus le cláir chúnaimh do na híospartaigh.

Agus cuid mhaith tíortha ag brath ar an gcúnamh fadtéarmach sin, tá an AE in ann gníomhú go mear le linn coinbhleachta agus dá héis chun páirt a ghlacadh i nglanadh mianach nó chun cabrú láithreach bonn le híospartaigh.

Cuid d'ionstraimí an AE um chúnamh seachtrach is ea gníomhú i gcoinne na mianach, agus mar sin is eochairmhír í de na beartais dhaonnúla is fhorbraíochta uile. Fairis sin, iarrtar ar thíortha a fhaigheann cabhair ón AE tosaíocht a thabhairt do ghníomhú i gcoinne na mianach, rud a chinntíonn úinéireacht náisiúnta na gclár chomh maith lena dtionchar fadtéarmach.

Tuilleadh ar úsáid mhianach talún a stopadh English

4 Aibreán - Lá Idirnáisiúnta an NA um Fheasacht Mianach is um Chúnamh sa Ghníomhú i gcoinne na Mianach Englishespañolfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links