Navigatsioonitee

EL jätkab maamiiniohvrite toetamist - 04/04/2011

Kaks maamiinide tõttu vigastada saanud last © EU

Igal aastal kaotab maamiinide läbi elu 10 000 inimest. Paljud saavad pöördumatuid vigastusi või kaotavad kalli inimese. Suure osa surmasaanutest või vigastatutest moodustavad tsiviilelanikud, sealhulgas naised ja lapsed.

Olenemata rahvusvahelistest jõupingutustest leevendada mõju, mis kaasneb maamiinide kasutamisega kogu maailmas, leidub 65 riigis ikka veel lõhkemata maamiine või muud liiki seadeldisi.

EL on võtnud seoses rahvusvahelise kampaaniaga nii poliitilise kui ka rahalise kohustuse. Alates kampaania käivitamisest 1997. aastal on EL toetanud maamiinide keelustamise lepingu (Ottawa konventsiooni) üldist eesmärki.

Rahaliselt on EL ja selle liikmesriigid aastatel 2002-2009 konventsiooni toetanud 1,8 miljardi euroga. Samal ajavahemikul on 44 riiki Euroopa Liidu eelarvest kokku saanud 300 miljonit eurot selleks, et vähendada maamiinidega seotud ohte ja abistada nende ohvreid.

Praegu toetab EL järgmisi projekte:

  • Angolas on peamine eesmärk minimaalsete elamistingimuste taasloomine, samuti miinide ning muude lõhkemata seadeldistega kaetud aladele parema juurdepääsu tagamine;
  • Bosnia ja Hertsegoviinas on tegevus seotud miinide demineerimise alase järelvalvega ning asjaomase keskuse jaoks seadmete ja koolituse rahastamisega;
  • Sri Lanka saab toetust demineerimisprogrammideks, mis peavad lõpuks võimaldama riigisiseselt ümberasustatud inimeste tagasipöördumist oma elupaika.

Mujal annab EL oma panuse miinidega seonduvate riskide alasesse koolitusse ning samuti ohvritele mõeldud abiprogrammidesse.

Paljud riigid sõltuvad sellisest pikaajalisest abist, kuid EL suudab reageerida ka kiiresti konflikti ajal või vahetult pärast seda, et osaleda demineerimisoperatsioonides või pakkudes ohvritele kohest abi.

Miinivastane tegevus on osa kõigist ELi välisabivahenditest ning seega oluline element kõigis humanitaar- ja arengupoliitika valdkondades. ELilt abi saavatel riikidel palutakse muuta miinivastane tegevus prioriteediks, mis tagab programmide riikliku toetuse ning nende pikaajalise mõju.

Rohkem teavet maamiinide kasutamise kohta English

4. aprill - miinidealase selgitustöö ja miinivastases tegevuses abistamise ÜRO päev Englishespañolfrançais

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad