Sti

EU støtter fortsat ofre for landminer - 04/04/2011

To børn, som er blevet ofre for landminer © EU

Hvert år mister 10 000 mennesker livet på grund af landminer. Mange flere får livsvarige mén eller mister en ven eller et familiemedlem. En stor del af de dræbte eller sårede er civile, og mange er kvinder eller børn.

På trods af den internationale indsats for at begrænse skaderne ved brug af landminer i hele verden, bliver ca. 65 lande stadig påvirket af miner og andre sprænglegemer.

EU spiller en rolle i den internationale kampagne, både politisk og økonomisk. Siden traktaten om forbud mod landminer (Ottowakonventionen) trådte i kraft i 1997, har EU støttet dens overordnede mål.

Fra 2002 til 2009 har EU og de enkelte lande givet støtte på 1,8 milliarder euro (ca. 13,5 milliarder kroner) til konventionen. Omkring 44 lande har i alt modtaget over 300 millioner euro (godt 2,2 milliarder kroner) fra EU's budget. Pengene er beregnet til at mindske truslen fra landminerne og hjælpe ofrene.

I øjeblikket støtter EU bl.a. følgende projekter:

  • I Angola er målet at genoprette et eksistensminimum og samtidig skabe sikrere adgang til områder, der er ramt af miner og andre sprænglegemer
  • i Bosnien-Hercegovina er mineområderne ved at blive kortlagt, og der gives støtte til udstyr og oplæring i landets center mod landminer
  • Sri Lanka får støtte til minerydning, så flygtninge igen kan vende hjem.

Andre steder bidrager EU til uddannelse om farerne ved landminer og støtteprogrammer for ofrene.

Mange lande har glæde af denne langsigtede bistand, men EU kan også rykke hurtigt ud under og efter en konflikt for at være med til minerydning eller give hurtig hjælp til ofrene.

Initiativet mod landminer indgår i EU's instrumenter for støtte udadtil og er derfor en hjørnesten i alle humanitære og udviklingsmæssige politikker. De lande, der får bistand fra EU, bliver også bedt om at prioritere minerydningen. På den måde spiller landene selv en hovedrolle i programmerne, og de langsigtede virkninger bliver sikret.

Mere om bekæmpelse af landminer English

4. april - FN's internationale dag for bevidsthed om landminer og hjælp til ofre Englishespañolfrançais

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links