Navigācijas ceļš

ES un Japānas karogi (salikti kopā pa diagonāli) © ES

ES ātri atsaukusies uz Japānas lūgumu pēc palīdzības. Šajā valstī notikusi liela nelaime — 11. martā bija zemestrīce un cunami, tiem sekojusi arī avārijas situācija vairākās atomelektrostacijās.

15. martā Japāna lūdza ES palīdzību krīzes risināšanā — vairākos simtos tūkstošu mērāms to cilvēku skaits, kuriem pēc valsts ziemeļaustrumu piekrastē notikušās zemestrīces un cunami steidzami vajadzīga medicīniskā palīdzība, patvērums un pārtika.

ES ir iedarbinājusi savu ārkārtas situācijām paredzēto reaģēšanas sistēmu English , ar kuras palīdzību 27 ES dalībvalstis savstarpēji koordinē palīdzību, kad ir vietēja vai starptautiska mēroga krīzes situācijas.

Vairākas valstis uzreiz piedāvāja Japānai dažas no lietām, ko tā lūdza: segas, matračus, ūdens pudeles, tvertnes un ūdens attīrīšanas iekārtas.

ES sniedz vēl arī citu palīdzību, piemēram:

  • nodrošina zemestrīcē cietušajiem ES pilsoņiem un iedzīvotājiem iespēju internetā apmainīties ar informāciju English ;
  • veido 10 ekspertu grupu, kas gatava jebkurā brīdi doties uz Japānu, lai tur koordinētu ES palīdzību (grupā ir radioloģijas, atomenerģētikas un citu tehnisku jomu speciālisti);
  • nosūtījusi humānās palīdzības ekspertu, lai tas pievienotos attiecīgajai ANO darba grupai, kā arī sadarbības koordinatoru, kas koordinē saziņu ar Japānas valdību.

Avārijas stāvoklis atomelektrostacijās

Norisēm Japānas kodolspēkstacijās tiek rūpīgi sekots līdzi. Komisija regulāri saņem jaunākās ziņas no Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras.

Tā ir arī sarīkojusi tikšanās ar visu 27 ES dalībvalstu iestādēm, kuru pārziņā ir kodolenerģētikas drošība, un personām, kas atbildīgas par Eiropas atomspēkstaciju celtniecību un ekspluatāciju. Mērķis bija novērtēt, cik ES ir gatava risināt līdzīgas problēmas.

Komisija ir ieplānojusi koordinēt visu ES teritorijā esošo atomspēkstaciju izturības pārbaudes, lai pārliecinātos, ka tās ir drošas. ES aicinās arī kaimiņvalstis veikt līdzīgas pārbaudes.

Turpmākā palīdzība

ES nepārtraukti uztur sakarus ar Japānas valdību, lai noskaidrotu, kādu vēl palīdzību tā varētu šai valstij sniegt.

Plašāk par ES reakciju uz zemestrīci Japānā English

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites