Navigatsioonitee

Abi Jaapanile - 17/03/2011

ELi lipp ja Jaapani lipp © EU

EL reageeris kiiresti Jaapani abipalvele, kuna riik on hädas 11. märtsil toimunud maavärina ja hiidlaine tagajärgede ning kriisiolukorraga mõnedes tuumajaamades.

15. märtsil palus Jaapan ELilt abi seoses tekkinud humanitaarkriisiga, kus riigi kirdeosa tabanud maavärina ja hiidlaine laastamistöö järel vajavad sajad tuhanded inimesed koheselt meditsiiniabi, peavarju ja toitu.

EL aktiveeris oma õnnetustele reageerimise süsteemi English , mis aitab 27 liikmesriigil koordineerida abi siseriiklike ja rahvusvaheliste kriiside korral.

Sellele järgnesid koheselt mitme riigi pakkumised saata Jaapanisse tekke, madratseid, veepudeleid, mahuteid ja puhastusseadmeid.

EL annab täiendavat abi järgmiselt:

  • seab sisse veebipõhise teabevahetussüsteemi English maavärinas kannatanud ELi kodanike jaoks
  • moodustab 10-liikmelise ekspertide meeskonna, kes on valmis suunduma Jaapanisse ELi abi koordineerima. Meeskonda toetavad tuumatehnoloogia ja kiirgusspetsialistid ning muude tehnikavaldkondade spetsialistid.
  • saadab humanitaareksperdi ÜRO meeskonna täiendamiseks ja sideametniku Jaapani valitsusega suhtlemise koordineerimiseks.

Tuumajaamakriis

Kriisiolukorda Jaapani tuumajaamades jälgitakse hoolega. Komisjon saab regulaarselt ajakohastatud ülevaateid Rahvusvaheliselt Aatomienergiaagentuurilt.

Komisjon kohtus ka ELi 27 tuumaohutusasutusega ja Euroopa tuumajaamade ehitamise ning käitamise eest vastutavate isikutega. Selle eesmärk oli hinnata ELi valmisolekut Jaapanile sarnaste probleemide tekkimise korral.

Komisjon kavatseb kooskõlastada ELi tuumajaamade stressitestid, et tagada nende ohutus. EL palub naaberriikidel võtta ette samasugused testid.

Täiendav abi

EL on pidevas kontaktis Jaapani valitsusega, et selgitada välja, millist täiendavat abi on võimalik osutada.

Täiendavalt ELi tegevuse kohta seoses maavärinaga Jaapanis English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad