Sökväg

Utvecklingen i Libyen: en översikt över EU:s reaktioner - 10/03/2011

Map of Northern Africa showing Libya © Fotolia

Eftersom oroligheterna fortsätter i Libyen har Europeiska unionen infört sanktioner mot det libyska ledarskapet som den kommer att utvidga denna vecka.

I en anda av solidaritet samordnar medlemsstaterna återsändandet av sina medborgare och har infört en gemensam gränskontrollverksamhet i Italien. Humanitärt bistånd skickas till regionen.

Den 11 mars kommer EU:s ledare att träffas för att diskutera unionens reaktioner på händelserna i Libyen och i den omgivande regionen.

Libyen högst upp på dagordningen

EU fördömer med kraft våldsamheterna och användningen av våld mot civilbefolkningen och beklagar djupt de angrepp på fredliga demonstranter som har lett till ett stort antal döda civilpersoner. EU:s inrikes-, energi- och försvarsministrar har redan haft ett möte, lett av rådets ungerska ordförandeskap, för att bedöma situationen.

Europeiska rådets ordförande har sammankallat ett extra möte för EU:s ledare den 11 mars i Bryssel för att diskutera strategiska riktlinjer för unionens reaktion på utvecklingen i Libyen och Nordafrika.

Diskussionen kommer att ha sin utgångspunkt i ett policydokument som Europeiska utrikestjänsten och kommissionen lade fram den 8 mars, i vilket det föreslås ett nytt partnerskap för demokrati och delat välstånd med det södra Medelhavsområdet.

EU:s utrikesministrar möts i Bryssel idag den 10 mars för att hålla en diskussion inför Europeiska rådets möte.

Den höga representanten, Catherine Ashton, har inrättat en specialgrupp bestående av experter från Europeiska utrikestjänsten och kommissionen för att anpassa EU:s befintliga instrument till hjälp för länderna i Nordafrika. Syftet är att tillhandahålla ett övergripande paket med åtgärder som är skräddarsydda för varje enskilt lands specifika behov. Ett tekniskt undersökningsuppdrag har besökt Libyen för att bedöma situationen på plats.

Vapenembargo och andra sanktioner

Den 10 mars kommer EU att införa ytterligare sanktioner mot Libyen, bland annat mot centrala libyska finansinstitut.

Ett vapenembargo infördes redan den 28 februari i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution, vilket förbjöd handel med Libyen i fråga om all materiel som kan användas för internt förtryck. Rådets beslut fattades med aldrig tidigare skådad skyndsamhet.

EU införde också viseringsförbud och en frysning av tillgångar för Muammar Gaddafi och andra personer som är ansvariga för det våldsamma förtrycket av civila. De sanktioner som EU antog genomför inte endast de åtgärder som FN efterfrågat utan går även längre.

Förhandlingarna om ett ramavtal mellan EU och Libyen och de pågående samarbetsavtalen med landet sköts upp från och med den 22 februari.

Påskyndat återsändande av EU-medborgare

EU har slagit ihop sina resurser för att evakuera sina medborgare från Libyen. EU-medlemsstaternas diplomatiska beskickningar i Tripoli har – i samordning med den ungerska ambassaden, som företräder unionen på plats – arbetat dag och natt med att återsända medborgare. Sedan den 23 februari har, som en del av civilskyddsmekanismen, övervaknings- och informationscentrumet hjälpt till med att identifiera och tillhandhålla resurser för evakuering, bland annat sjövägen.

De pågående evakueringarna har framför allt skett från Tripoli, Benghazi och Jalu/Nafura-området. EU:s övervaknings- och informationscentrum håller på att utarbeta beredskapsplaner för evakuering av EU-medborgare sjövägen från området runt Tripoli om det skulle bli omöjligt att evakuera med flyg.

Planerings- och insatsenheten vid EU:s militära stab håller kontakt med medlemsstaterna och övervaknings- och informationscentrumet för att underlätta samordningen av militära resurser för evakuering eller humanitära syften. EU:s lägescentral övervakar situationen och bistår medlemsstaterna i deras insatser. EU:s konsulära on-linesystem bidrar till utbytet av information mellan medlemsstaterna. EU:s satellitcentrum tillhandahåller bilder för att stödja evakueringsarbetet.

Gränskontrollinsats

I det centrala Medelhavsområdet genomför Italien och EU:s gränskontrollbyrå Frontex en gemensam operation som går under benämningen Hermes 2011. Operationen som inleddes

den 20 februari med anledning av en formell begäran från den italienska regeringen syftar till att åtgärda de nuvarande och potentiella migrationsflödena från Nordafrika. Ett stort antal EU-medlemsstater har tillhandahållit tekniska resurser (t.ex. utrustning för luftövervakning och övervakning till sjöss) och specialiserad personal.

Dessutom har Frontex och Europol har också påbörjat en riskanalys av regionen för att göra det möjligt att på ett bättre sätt kunna reagera på utvecklingen där.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar