Navigačný riadok

Vývoj v Líbyi: prehľad krokov, ktoré podnikla EÚ - 10/03/2011

Map of Northern Africa showing Libya © Fotolia

Keďže boje v Líbyi pokračujú, uložila Európska únia sankcie voči vedúcim predstaviteľom Líbye a tento týždeň tieto sankcie rozšíri.

Členské štáty v duchu solidarity koordinujú návrat svojich štátnych občanov a v Taliansku vedú operáciu spoločnej kontroly hraníc. Do regiónu sa vysiela humanitárna pomoc.

Vedúci predstavitelia EÚ sa zídu 11. marca, aby rokovali o reakcii Únie na udalosti v Líbyi a širšom regióne.

Líbya – hlavný bod programu

EÚ dôrazne odsudzuje násilie a použitie sily proti civilnému obyvateľstvu a vyjadruje poľutovanie nad represívnymi opatreniami použitými voči mierovým demonštrantom, ktoré viedli k veľkým stratám na životoch civilného obyvateľstva. Na posúdenie situácie sa už zišli ministri krajín EÚ pre oblasť vnútra, energetiky a obrany na rokovaniach, ktoré viedlo maďarské predsedníctvo Rady.

Predseda Európskej rady zvolal na 11. marca do Bruselu mimoriadne zasadnutie vedúcich predstaviteľov krajín EÚ, aby rokovali o strategických smeroch reakcie Únie na vývoj v Líbyi a v severnej Afrike.

Diskusia bude vychádzať z politického dokumentu, ktorý 8. marca predstavili Európska služba pre vonkajšiu činnosť a Komisia a v ktorom sa navrhuje vytvorenie nového partnerstva s južným Stredozemím pre demokraciu a spoločnú prosperitu.

Ministri zahraničných vecí krajín EÚ zasadajú dnes, 10. marca, v Bruseli, aby si vymenili názory ešte pred zasadnutím Európskej rady.

Vysoká predstaviteľka Catherine Ashtonová vytvorila osobitnú skupinu zloženú z expertov Európskej služby pre vonkajšiu činnosť a Komisie, ktorej úlohou je prispôsobiť existujúce nástroje EÚ na pomoc krajinám severnej Afriky. Cieľom je poskytnúť komplexný balík opatrení prispôsobených konkrétnym potrebám každej krajiny. S cieľom posúdiť situáciu na mieste navštívila Líbyu technická vyšetrovacia misia.

Embargo na zbrane a ďalšie sankcie

EÚ 10. marca ukladá ďalšie sankcie voči Líbyi, ktoré sa budú vzťahovať aj na hlavné líbyjské finančné inštitúcie.

Embargo na zbrane bolo uložené už 28. februára v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN a zakázalo sa ním obchodovanie s Líbyou, pokiaľ ide o akýkoľvek tovar alebo vybavenie, ktoré by sa mohli použiť na vnútorné represálie. Toto rozhodnutie Rady bolo prijaté s mimoriadnou rýchlosťou.

Únia tiež zakázala vydávanie víz Muammarovi Kaddáfimu a ďalším osobám zodpovedným za násilný zásah voči civilnému obyvateľstvu a nariadila zmrazenie ich finančných aktív. Sankciami, ktoré prijala EÚ, sa vykonávajú opatrenia OSN a dokonca sa nimi rámec týchto opatrení aj presahuje.

S účinnosťou od 22. februára boli pozastavené rokovania o rámcovej dohode medzi EÚ a Líbyou a pozastavené boli aj aktuálne platné zmluvy o spolupráci.

Urýchlenie návratu štátnych príslušníkov EÚ

EÚ zhromaždila zdroje, aby evakuovala svojich občanov z Líbye. Diplomatické misie členských štátov EÚ v Tripolise nepretržite pracovali, aby v spolupráci s maďarským veľvyslanectvom, ktoré na mieste zastupuje Úniu, zabezpečili návrat svojich štátnych príslušníkov. S identifikáciou a poskytovaním prostriedkov na evakuáciu vrátane evakuácie po mori od 23. februára pomáha monitorovacie a informačné centrum (MIC) ako súčasť mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany.

Prebiehajúca evakuácia sa zameriava na Tripolis, Bengházi a región Jalu/Nafura. V prípade, že by sa evakuácia nedala uskutočniť letecky, pripravuje monitorovacie a informačné centrum pohotovostný plán evakuácie štátnych príslušníkov EÚ po mori zo širšieho regiónu Tripolisu.

Jednotka vojenského štábu EÚ pre plánovanie a presun je v kontakte s členskými štátmi a MIC, aby uľahčila koordináciu vojenských prostriedkov na účely evakuácie alebo na humanitárne účely. Situačné centrum EÚ monitoruje danú situáciu a pomáha členským štátom v ich úsilí. Konzulárny systém EÚ on-line prispieva k výmene informácii medzi členskými štátmi. Satelitné centrum EÚ poskytuje snímky, aby podporilo evakuačné činnosti.

Operácia zameraná na hraničné kontroly

Taliansko a agentúra EÚ pre kontrolu hraníc Frontex vedú v centrálnom Stredozemí spoločnú operáciu s názvom Hermes 2011. Operácia začala 20. februára na základe formálnej žiadosti talianskej vlády a jej cieľom je pomôcť Taliansku zvládnuť aktuálne a potenciálne migračné toky zo severnej Afriky. Veľký počet členských štátov EÚ poskytol technické zabezpečenie (námorné a letecké zariadenia) a špecializovaný personál.

Frontex a Europol začali okrem toho s analýzou rizík v tomto regióne, aby umožnili lepšie reagovať na vývoj situácie na mieste.

Humanitárna pomoc

Humanitárna situácia v Líbyi je však stále do značnej miery neznáma, pretože prístup je veľmi obmedzený a humanitárne organizácie sú slabo zastúpené. Do východnej časti Líbye boli vyslaní experti Európskej komisie, aby vypracovali prvý odhad humanitárnych potrieb.

Maďarská námestníčka ministra Enikő Győriová a Kristalina Georgievová, európska komisárka pre medzinárodnú spoluprácu, humanitárnu pomoc a krízové opatrenia, 2. a 3. marca navštívili hranicu medzi Tuniskom a Líbyou, aby získali informácie priamo na mieste.

Komisia vyčlenila na riešenie humanitárnych potrieb v Líbyi a susedných krajinách 30 mil. EUR. V prvom rade sa utečencom prekračujúcim hranicu smerom do Tuniska a Egypta poskytuje zdravotná a potravinová pomoc, prístrešok a ďalšie potreby. Len čo to bezpečnostná situácia v Líbyi umožní, bude sa pomoc poskytovať aj v samotnej krajine.

Pred dvomi týždňami boli na hranice Líbye s Tuniskom a Egyptom vyslané dva tímy expertov ECHO (humanitárna pomoc a civilná ochrana) EÚ, aby posúdili humanitárnu krízu.

V nadväznosti na spoločnú výzvu Vysokého komisára OSN pre utečencov Antónia Guterresa a Medzinárodnej organizácie pre migráciu, aby sa vytvoril program rozsiahlej humanitárnej evakuácie desiatok tisícov Egypťanov a štátnych príslušníkov tretích krajín na tuniských a egyptských hraniciach, Európska komisia už prisľúbila veľkú časť poskytovaných finančných prostriedkov týmto dvom organizáciám.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy