Navigācijas ceļš

Notikumi Lībijā – pārskats par ES atbildes rīcību - 10/03/2011

Map of Northern Africa showing Libya © Fotolia

Kamēr Lībijā turpinās kaujas, Eiropas Savienība ir noteikusi sankcijas pret Lībijas vadītājiem un šonedēļ tās ir iecerēts paplašināt.

Dalībvalstis solidāri koordinē savu valstspiederīgo repatriāciju un īsteno kopīgu robežapsardzības operāciju Itālijā. Uz reģionu sūta humāno palīdzību.

ES vadītāji pulcēsies 11. martā, lai apspriestu Savienības atbildes reakciju uz notikumiem Lībijā un plašākā reģionā.

Lībija - darba kārtības svarīgākais punkts

ES stingri nosoda vardarbību un spēka lietošanu pret civiliedzīvotājiem un pauž nožēlu par represīvajiem pasākumiem, kas tiek vērsti pret miermīlīgiem demonstrantiem un kuru rezultātā ir gājis bojā liels skaits civiliedzīvotāju. Padomes prezidentvalsts Ungārijas vadībā jau ir notikusi ES iekšlietu, enerģētikas un aizsardzības ministru sanāksme, kuras mērķis bija izvērtēt pašreizējo stāvokli.

Eiropadomes priekšsēdētājs ir sasaucis ES vadītāju ārkārtas sanāksmi Briselē 11. martā, lai apspriestu Savienības atbildes rīcības stratēģisko ievirzi, reaģējot uz notikumu attīstību Lībijā un Ziemeļāfrikā.

Diskusiju pamatā būs politisks dokuments, kurā ir ierosināta jauna demokrātijas un kopējas labklājības partnerība ar Vidusjūras dienvidu reģiona valstīm, - Eiropas Ārējās darbības dienests un Komisija ar to nāca klajā 8. martā.

Šodien, 10. martā, Briselē tiekas ES ārlietu ministri, lai apmainītos ar viedokļiem pirms Eiropadomes sanāksmes.

Augstā pārstāve Catherine Ashton ir izveidojusi darba grupu, kurā apvienoti Eiropas Ārējās darbības dienesta un Komisijas eksperti, ar nolūku ES rīcībā esošos instrumentus pielāgot palīdzības sniegšanai Ziemeļāfrikas valstīm. Mērķis ir īstenot vispusīgu pasākumu kopumu, kas ir pielāgoti katras valsts konkrētajām vajadzībām. Lībiju ir apmeklējusi tehniska faktu vākšanas misija, lai izvērtētu stāvokli uz vietas.

Ieroču embargo un citas sankcijas

Ir paredzēts, ka 10. martā ES noteiks papildu sankcijas pret Lībiju, tostarp attiecībā uz galvenajām Lībijas finanšu iestādēm.

Ieroču embargo tika noteikts jau 28. februārī saskaņā ar ANO Drošības padomes rezolūciju, un ar to aizliedza Lībijai pārdot jebkādu ekipējumu, ko varētu izmantot represijām šajā valstī. Padome minēto lēmumu pieņēma vēl nepieredzēti ātri.

ES noteica arī vīzu aizliegumu un aktīvu iesaldēšanu, kas vērsta pret Muammar Gaddafi un citām personām, kas ir atbildīgas par vardarbīgo vēršanos pret civiliedzīvotājiem. ES pieņemtās sankcijas ir vēl plašākas nekā pasākumi, ko aicināja īstenot ANO.

No 22. februāra ir apturētas sarunas par ES un Lībijas pamatnolīgumu un ar šo valsti jau noslēgtie sadarbības nolīgumi.

ES valstspiederīgo repatriācijas paātrināšana

ES ir sākusi kopīgi izmantot tās rīcībā esošos līdzekļus, lai evakuētu savus pilsoņus no Lībijas. ES dalībvalstu diplomātiskās misijas Tripolē ir strādājušas dienām un naktīm, lai repatriētu savus valstspiederīgos, rīcību koordinējot ar Ungārijas vēstniecību, kas notikumu vietā pārstāv Savienību. Kopš 23. februāra Pārraudzības un informācijas centrs (MIC) kā daļa no Civilās aizsardzības mehānisma palīdz meklēt un darīt pieejamus evakuācijas līdzekļus, tostarp līdzekļus evakuācijai pa jūru.

Evakuācija ir notikusi galvenokārt no Tripoles, Bengāzī un Dželū/Nafuras apgabala. Pārraudzības un informācijas centrs gatavo ārkārtas pasākumu plānus ES valstspiederīgo evakuācijai pa jūru no plašākas Tripoles apkaimes gadījumā, ja evakuācija pa gaisu vairs nebūs iespējama.

ES Militārā štāba Plānošanas un pārvietošanas daļa sazinās ar dalībvalstīm un Pārraudzības un informācijas centru, lai atvieglinātu militāro līdzekļu koordināciju evakuācijai vai humāniem mērķiem. ES Situāciju centrs vēro stāvokli un atbalsta dalībvalstu centienus. ES konsulārā tiešsaistes sistēma veicina informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm. Eiropas Savienības Satelītcentrs nodrošina attēlu ieguvi evakuācijas pasākumu atbalstam.

Robežapsardzības operācija

Vidusjūras centrālajā daļā Itālija kopā ar ES robežapsardzības aģentūru Frontex īsteno kopīgu operāciju "Hermes 2011". Operācija tika sākta 20. februārī pēc Itālijas valdības oficiāla lūguma, un tās mērķis ir palīdzēt Itālijai tikt galā ar faktisko un gaidāmo migrantu plūsmu no Ziemeļāfrikas.

Daudzas ES dalībvalstis ir nodrošinājušas tehniskus līdzekļus (piemēram, jūras un gaisa transportlīdzekļus), kā arī attiecīgi specializētu personālu.Turklāt Frontex un Eiropols ir sākuši veikt riska analīzi šim reģionam, lai būtu iespējams labāk reaģēt uz izmaiņām notikumu attīstībā uz vietas.

Humānā palīdzība

Informācijas par civiliedzīvotāju stāvokli Lībijā joprojām ir samērā maz, jo piekļuve tai ir ļoti ierobežota un humānās palīdzības organizāciju klātbūtne joprojām ir nepietiekama. Eiropas Komisijas eksperti ir izvietoti Lībijas austrumu daļā, kur viņi veic civiliedzīvotāju vajadzību sākotnējo novērtējumu. Ungārijas valsts sekretāre Enikő Győri un Eiropas komisāre starptautiskās sadarbības, humānās palīdzības un krīžu pārvarēšanas jautājumos Kristalina Georgieva 2. un 3. martā apmeklēja Tunisijas un Lībijas robežu, lai personīgi iepazītos ar stāvokli uz vietas.

Komisija ir piešķīrusi 30 miljonus euro humānajai palīdzībai Lībijā un kaimiņvalstīs. Sākumposmā medicīnisko palīdzību, pārtiku, pajumti un citas pirmās nepieciešamības lietas nodrošina bēgļiem, kas ir šķērsojuši robežu un nokļuvuši Tunisijā un Ēģiptē. Tiklīdz drošības situācija Lībijā būs pieņemama, palīdzību sniegs arī valsts iekšienē.

Divas nedēļas atpakaļ divas ECHO (ES humānās palīdzības un civilās aizsardzības birojs) ekspertu grupas tika izvietotas uz Lībijas robežām ar Tunisiju un Ēģipti, lai analizētu civiliedzīvotāju krīzi.

Pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstā komisāra bēgļu jautājumos António Guterres un Starptautiskās Migrācijas organizācijas kopīga aicinājuma īstenot plašu civiliedzīvotāju evakuācijas programmu, evakuējot desmitiem tūkstošu ēģiptiešu un citu trešo valstu iedzīvotāju, kas atrodas pie Tunisijas un Ēģiptes robežām, Eiropas Komisija jau ir apsolījusi minētajām divām organizācijām piešķirt lielu daļu no sava finansējuma.

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites