Naršymo kelias

Įvykiai Libijoje: ES atsako apžvalga - 10/03/2011

Map of Northern Africa showing Libya © Fotolia

Kadangi kovos Libijoje tęsiasi, Europos Sąjunga nustatė sankcijas Libijos vadovybei ir jas pratęs šią savaitę.

Vadovaudamosi solidarumo principu, valstybės narės koordinuoja savo piliečių repatrijavimą ir vykdo bendrą sienų kontrolės operaciją Italijoje. Į šį regioną siunčiama humanitarinė pagalba.

2011 m. kovo 11 d. ES vadovai susitiks aptarti Sąjungos atsako į įvykius Libijoje ir aplinkiniame regione.

Libija - svarbiausias darbotvarkės klausimas

ES griežtai smerkia smurtą ir jėgos panaudojimą prieš civilius bei apgailestauja dėl represinių priemonių prieš taikius demonstrantus, dėl kurių žuvo daug civilių. Vengrijos pirmininkavimo Tarybai laikotarpiu jau susitiko ir padėtį aptarė ES vidaus reikalų, energetikos ir gynybos ministrai.

Europos Vadovų Tarybos pirmininkas 2011 m. kovo 11 d. Briuselyje rengia neeilinį ES vadovų susitikimą, kuriame bus aptartos Sąjungos reagavimo į įvykius Libijoje ir Šiaurės Afrikoje strateginės gairės.

Diskusijoje bus remiamasi 2011 m. kovo 8 d. Europos išorės veiksmų tarnybos ir Komisijos pateiktu politikos dokumentu, kuriame siūloma nauja ES ir pietinių Viduržemio jūros regiono šalių partnerystė siekiant demokratijos ir bendros gerovės.

Šiandien, kovo 10 d., Briuselyje susitinka ES užsienio reikalų ministrai, kad pasikeistų nuomonėmis prieš Europos Vadovų Tarybos susitikimą.

Vyriausioji įgaliotinė Catherine Ashton sudarė darbo grupę, į kurią įtraukti Europos išorės veiksmų tarnybos ir Komisijos ekspertai; šios grupės užduotis - pritaikyti turimas ES priemones siekiant padėti Šiaurės Afrikos šalims. Siekiama sudaryti išsamų priemonių rinkinį, pritaikytą prie kiekvienos šalies konkrečių poreikių. Situacijai vietoje įvertinti į Libiją buvo išsiųsta techninė tiriamoji misija.

Ginklų embargas ir kitos sankcijos

2011 m. kovo 10 d. ES turi nustatyti papildomas sankcijas Libijai, be kita ko, pagrindinėms Libijos finansų įstaigoms.

Vadovaujantis JT Saugumo Tarybos rezoliucija, dar vasario 28 d. Libijai buvo paskelbtas ginklų embargas ir uždrausta prekyba su Libija visų rūšių įranga, kuri galėtų būti panaudota represijoms šalyje. Tarybos sprendimas buvo priimtas kaip niekad sparčiai.

ES taip pat nustatė draudimą išduoti vizą Muamarui Gadafiui ir kitiems už smurtines represijas prieš civilius atsakingiems asmenims bei įšaldė jų turtą. ES patvirtintomis sankcijomis įgyvendinamos priemonės, kurių reikalavo JT, ir nustatomos griežtesnės priemonės.

2011 m. vasario 22 d. buvo sustabdytos derybos dėl ES ir Libijos bendrojo susitarimo ir sustabdyti galiojantys bendradarbiavimo susitarimai su šia šalimi.

ES piliečių repatrijavimo paspartinimas

ES sutelkė išteklius siekdama evakuoti savo piliečius iš Libijos. ES valstybių narių diplomatinės atstovybės Tripolyje dirbo visą parą, siekdamos repatrijuoti savo piliečius, koordinuodamos veiksmus su Vengrijos ambasada, atstovaujančia Sąjungai veiksmų vietoje.

Nuo 2011 m. vasario 23 d. stebėsenos ir informavimo centras pagal civilinės saugos mechanizmą teikė pagalbą nustatant evakuacijai, įskaitant evakuaciją jūra, skirtus išteklius ir sudarant sąlygas jais naudotis.

Evakuacijos buvo daugiausia vykdomos Tripolio, Bengazio ir Džalu / Nafura regione. Stebėsenos ir informavimo centras rengia nenumatytų atvejų planus ES piliečiams evakuoti jūra iš tolimesnių Tripolio regiono vietovių tuo atveju, jei evakuacija oru taptų neįmanoma.

ES karinio štabo transporto planavimo grupė glaudžiai bendradarbiauja su valstybėmis narėmis bei stebėsenos ir informavimo centru siekdama sudaryti palankesnes sąlygas koordinuoti karinius išteklius evakuacijos ar humanitariniais tikslais. ES situacijų centras stebi padėtį ir padeda valstybėms narėms veikti. Valstybėms narėms keistis informacija padeda ir ES konsulinė internetinė sistema. ES Palydovų centras teikia vaizdinę medžiagą, naudingą vykdant evakuaciją.

Sienų kontrolės operacija

Sienų kontrolės operacija Viduržemio jūros regiono centrinėje dalyje Italija ir ES sienų kontrolės agentūra FRONTEX vykdo jungtinę operaciją „Hermes 2011". Operacija buvo pradėta 2011 m. vasario 20 d. gavus oficialų Italijos Vyriausybės prašymą; operacijos tikslas - padėti Italijai suvaldyti faktinius ir potencialius migrantų iš Šiaurės Afrikos srautus. Daug ES valstybių narių suteikė techninių išteklių (jūrų ir oro laivyno įrangą) ir atitinkamų sričių specialistų.

Be to, FRONTEX ir Europolas pradėjo šiam regionui skirtą rizikos analizę, kad būtų galima veiksmingiau reaguoti į pokyčius vietoje.

Humanitarinė pagalba

Humanitarinės padėties mastas Libijoje tebėra nežinomas, nes galimybė gauti informacijos yra labai ribota, o vietoje esančių humanitarinių organizacijų tebėra labai mažai. Į rytinę Libijos dalį buvo išsiųsti Europos Komisijos ekspertai, kurie rengia pirmą humanitarinių poreikių įvertinimą.

Informacijai iš pirmųjų šaltinių gauti 2011 m. kovo 2-3 d. Tuniso pasienyje su Libija lankėsi Vengrijos valstybės sekretorė Enikő Győri ir už tarptautinį bendradarbiavimą, humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą atsakinga Europos Komisijos narė Kristalina Georgieva.

Komisija skyrė 30 mln. EUR humanitarinėms reikmėms Libijoje ir kaimyninėse šalyse. Medicininė pagalba, maistas bei prieglobstis pirmiausia teikiami (ir tenkinami kiti būtiniausi poreikiai) pabėgėliams, atvykstantiems į Tunisą ir Egiptą. Kai tik Libijoje stabilizuosis saugumo padėtis, pagalba bus teikiama ir šalies viduje.

Prieš dvi savaites į Libijos pasienį su Tunisu ir Egiptu buvo išsiųstos dvi ES humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos generalinio direktorato (ECHO) ekspertų grupės humanitarinei krizei išanalizuoti.

Gavusi bendrą JT vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro António Guterres ir Tarptautinės migracijos organizacijos prašymą dėl masinės šimtų tūkstančių egiptiečių ir kitų trečiųjų šalių piliečių prie Tuniso ir Egipto sienų humanitarinės evakuacijos programos, Europos Komisija jau įsipareigojo skirti šioms dviem organizacijoms didelę dalį lėšų.

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos