Navigointipolku

Libyan tilanne – EU:n toimet - 10/03/2011

Map of Northern Africa showing Libya © Fotolia

Taistelut Libyassa jatkuvat, ja Euroopan unioni on määrännyt maan johdolle pakotteita ja aikoo laajentaa niitä tällä viikolla.

Jäsenvaltiot ovat solidaarisesti koordinoineet kansalaistensa kotiuttamista, ja ne osallistuvat parhaillaan Italiassa toteutettavaan yhteiseen rajavalvontaoperaatioon. Kriisialueelle lähetetään humanitaarista apua.

EU:n johtajat kokoontuvat 11. maaliskuuta keskustelemaan toimista, joita unioni toteuttaa Libyan ja koko alueen tapahtumien vuoksi.

Libya huomion keskipisteenä

EU tuomitsee jyrkästi siviileihin kohdistuvan väkivallan ja voimankäytön ja pitää hyvin valitettavana rauhanomaisiin mielenosoittajiin kohdistuneita tukahduttamistoimia, jotka ovat johtaneet lukemattomien siviilien kuolemaan. EU:n sisä-, energia- ja puolustusministerit ovat jo kokoontuneet arvioimaan tilannetta neuvoston puheenjohtajavaltion Unkarin johdolla.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja on kutsunut EU:n johtajat Brysselissä 11. maaliskuuta pidettävään ylimääräiseen kokoukseen, jossa keskustellaan Libyan ja Pohjois-Afrikan tilanteen johdosta toteutettavien unionin toimien strategisista linjoista.

Keskustelun pohjana on Euroopan ulkosuhdehallinnon ja komission 8. maaliskuuta esittämä asiakirja, jossa ehdotetaan demokratiaan ja yhteiseen vaurauteen tähtäävää uutta kumppanuutta eteläisen Välimeren maiden kanssa.

EU:n ulkoministerit kokoontuvat tänään 10. maaliskuuta Brysseliin vaihtamaan näkemyksiä ennen Eurooppa-neuvoston kokousta.

Korkea edustaja Catherine Ashton on perustanut EU:n ulkosuhdehallinnon ja komission asiantuntijoiden välisen työryhmän mukauttamaan EU:n nykyisiä välineitä Pohjois-Afrikan maiden auttamiseksi. Pyrkimyksenä on luoda kunkin maan erityistarpeita vastaava kattava toimenpidepaketti. Tekninen selvitysvaltuuskunta on vieraillut Libyassa arvioimassa tilannetta paikalla.

Asevientikielto ja muut pakotteet

EU:n aikoo määrätä Libyalle ja maan tärkeimmille rahoituslaitoksille uusia pakotteita 10. maaliskuuta.

Maa määrättiin asevientikieltoon jo 28. helmikuuta YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman mukaisesti, ja kaupankäynti Libyan kanssa kiellettiin kaikkien sellaisten tarvikkeiden osalta, joita voitaisiin käyttää sisäisiin tukahduttamistoimiin. Neuvoston päätös hyväksyttiin nopeammin kuin koskaan aikaisemmin.

EU on myös asettanut Muammar Gaddafille ja muille siviileihin kohdistuneista väkivaltaisuuksista vastuussa oleville henkilöille viisumikiellon ja määrännyt heidän varojensa jäädyttämisestä. EU panee asettamillaan pakotteilla täytäntöön YK:n vaatimat toimet ja menee vielä pidemmälle.

EU:n ja Libyan puitesopimusta koskevat neuvottelut ja Libyan kanssa tehtyjen yhteistyösopimusten täytäntöönpano keskeytettiin 22. helmikuuta.

EU:n kansalaisten kotiuttamista joudutetaan

EU on yhdistänyt resurssejaan kansalaistensa evakuoimiseksi Libyasta. Tripolissa olevissa EU:n jäsenvaltioiden diplomaattiedustustoissa on työskennelty ympäri vuorokauden kansalaisten kotiuttamiseksi. Unionia paikalla edustava Unkarin suurlähetystö on koordinoinut toimintaa. Osana unionin pelastuspalvelumekanismia toimiva seuranta- ja tiedotuskeskus on 23. helmikuuta alkaen auttanut evakuointivoimavarojen selvittämisessä ja käyttöönotossa, myös meritse toteutettavaa evakuointia varten.

Evakuointeja on suoritettu pääasiassa Tripolissa, Benghazissa sekä Jalun ja Nafuran alueella. Seuranta- ja tiedotuskeskus laatii valmiussuunnitelmia EU:n kansalaisten evakuoimiseksi meritse Tripolin seudulta siltä varalta, että evakuointi ilmateitse käy mahdottomaksi.

EU:n sotilasesikunnan suunnittelu- ja kuljetusyksikkö on yhteydessä jäsenvaltioihin ja seuranta- ja tiedotuskeskukseen helpottaakseen evakuointiin ja humanitaarisiin tarkoituksiin tarvittavien sotilasvoimavarojen koordinointia. EU:n tilannekeskus seuraa tilannetta ja auttaa jäsenvaltioita niiden toimissa. Jäsenvaltioiden välistä tietojenvaihtoa edistetään EU:n konsuliedustustojen online-järjestelmän avulla. EU:n satelliittikeskus toimittaa ilmakuvia evakuointitoimien tueksi.

Rajavalvontaoperaatio

Italialla ja EU:n ulkorajayhteistyöstä huolehtivalla Frontex-virastolla on meneillään yhteinen Hermes 2011 -operaatio Välimeren keskialueella. Operaatio käynnistettiin 20. helmikuuta Italian hallituksen virallisesta pyynnöstä, ja sen tarkoituksena on auttaa Italiaa selviytymään Pohjois-Afrikasta lähtöisin olevista tosiasiallisista ja mahdollisista muuttovirroista. Monet EU:n jäsenvaltiot ovat tarjonneet teknisiä voimavaroja (mm. meri- ja ilmakalustoa) ja erikoishenkilöstöä operaatiota varten.

Lisäksi Frontex ja Europol ovat aloittaneet aluetta koskevan riskianalyysin, jotta tilanteen kehitykseen voidaan reagoida tämänhetkistä paremmin paikalla.

Humanitaarinen apu

Humanitaarinen tilanne Libyassa on edelleen suurelta osin epäselvä, koska pääsy maahan on erittäin rajoitettu ja humanitaarisia järjestöjä on paikalla edelleen vain hajanaisesti. Euroopan komission asiantuntijoita on lähetetty Libyan itäosiin, jossa he laativat alustavaa arviota humanitaarisista tarpeista.

Unkarin valtiosihteeri Enikö Györi ja kansainvälisestä yhteistyöstä, humanitaarisesta avusta ja kriisinhallintatoimista vastaava komission jäsen Kristalina Georgieva vierailivat Tunisian Libyan-vastaisella rajalla 2. ja 3. maaliskuuta hankkimassa ensi käden tietoa.

Komissio on varannut 30 miljoonaa euroa Libyan ja sen naapurimaiden humanitaarisiin tarpeisiin vastaamiseen. Aluksi rajan yli Tunisiaan ja Egyptiin tulleille pakolaisille järjestetään lääke- ja ruoka-apua, hätämajoitusta ja muita välttämättömyyshyödykkeitä. Apua annetaan myös Libyan rajojen sisäpuolella heti kun maan turvallisuustilanne sen sallii.

Libyan Tunisian- ja Egyptin-vastaisille rajoille lähetettiin kaksi viikkoa sitten kaksi ECHO:n (EU:n humanitaarisen avun toimiston) asiantuntijaryhmää arvioimaan humanitaarista kriisiä.

YK:n pakolaisasiain päävaltuutettu António Guterres ja Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (IOM) ovat esittäneet yhteisen vetoomuksen Tunisian ja Egyptin rajoilla olevien kymmenien tuhansien egyptiläisten ja muiden kolmansien maiden kansalaisten laajamittaisen humanitaarisen evakuointiohjelman toteuttamiseksi, minkä johdosta Euroopan komissio on jo luvannut huomattavan osuuden rahoituksestaan näille kahdelle järjestölle.

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä