Sti

Udviklingen i Libyen: et overblik over EU's reaktion - 10/03/2011

Map of Northern Africa showing Libya © Fotolia

Kampene står stadig på i Libyen, og Den Europæiske Union har derfor indført sanktioner mod Libyens ledere og agter at forlænge dem i denne uge.

Medlemsstaterne koordinerer på et solidarisk grundlag deres statsborgeres hjemrejse og har en fælles grænsekontroloperation i Italien. Der sendes humanitær bistand til regionen.

Den 11. marts mødes EU's ledere for at drøfte Unionens reaktion på begivenhederne i Libyen og regionen som helhed.

Libyen øverst på dagsordenen

EU fordømmer på det kraftigste volden og magtanvendelsen over for civile og beklager de under­trykkende foranstaltninger mod fredelige demonstranter, der har ført til, at et stort antal civile har mistet livet. Under ledelse af det ungarske formandskab for Rådet har EU's indenrigs-, energi- og forsvarsministre allerede været samlet for at vurdere situationen.

Formanden for Det Europæiske Råd har indkaldt til ekstraordinært møde for EU's ledere den 11. marts i Bruxelles for at drøfte de strategiske linjer for Unionens reaktion på udviklingen i Libyen og i Nordafrika.

Drøftelserne bygger på et politikpapir med forslag om et nyt partnerskab for demokrati og fælles velstand med det sydlige Middelhavsområde, som blev forelagt af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og Kommissionen den 8. marts.

EU's udenrigsministre mødes i dag den 10. marts i Bruxelles for at udveksle synspunkter inden mødet i Det Europæiske Råd.

Den højtstående repræsentant Catherine Ashton har nedsat en taskforce med eksperter fra EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen med henblik på at tilpasse EU's eksisterende instrumenter til støtte for landene i Nordafrika. Målet er at opnå en omfattende pakke af foranstaltninger, der er skræddersyet til de enkelte landes særlige behov. En teknisk undersøgelsesmission har været i Libyen for at vurdere situationen på stedet.

Våbenembargo og andre sanktioner

EU ventes at indføre yderligere sanktioner mod Libyen, bl.a. med vigtige libyske finansielle institu­tioner, med virkning fra den 10. marts.

Den 28. februar blev der allerede indført en våbenembargo i overensstemmelse med FN's Sikker­hedsråds resolution og et forbud mod handel med Libyen med alt udstyr, der kan anvendes til intern undertrykkelse. Rådet har vedtaget denne afgørelse i et hidtil uset tempo.

EU indførte også et visumforbud mod Muammar Gaddafi og andre personer med ansvar for den voldelige nedkæmpelse af civile og har indefrosset deres midler. EU's sanktioner gennemfører de tiltag, FN har opfordret til, og går samtidig endnu videre.

Forhandlingerne om en rammeaftale mellem EU og Libyen og de gældende samarbejdsaftaler med landet har været suspenderet siden den 22. februar.

EU-statsborgere hjælpes hurtigere ud af landet

EU har samlet ressourcerne for at få evakueret EU-statsborgere fra Libyen. Medlemsstaternes diplomatiske repræsentationer i Tripoli har arbejdet i døgndrift for at hjælpe EU-statsborgere ud af landet i samråd med Ungarns ambassade, der repræsenterer Unionen på stedet. Siden den 23. februar har monitorerings- og informationscentret (MIC) som led i civilbeskyttelsesordningen hjulpet med at identificere og tilvejebringe ressourcer til evakuering, bl.a. ad søvejen.

De evakueringer, som finder sted i øjeblikket, har fokuseret på Tripoli, Benghazi og Jalu/Nafura-regionen. Monitorerings- og informationscentret (MIC) er i færd med at udarbejde beredskabsplaner for evakuering af EU-borgere ad søvejen fra hele Tripoliregionen i tilfælde af, at evakuering ad luftvejen bliver umulig.

EU's Militærstabs planlægnings- og bevægelsesenhed er i kontakt med medlemsstaterne og MIC for at lette koordineringen af militærressourcer til evakuering eller humanitære formål. EU's Situations­center overvåger situationen og bistår medlemsstaterne med deres indsats. EU's konsulære online­system bidrager til at udveksle oplysninger mellem medlemsstaterne. EU's Satellitcenter leverer billedmateriale til hjælp for evakueringen.

Grænsekontrol

I det centrale Middelhavsområde gennemfører Italien og EU's grænsekontrolagentur Frontex en fælles operation under navnet "Hermes 2011". Operationen, der blev indledt den 20. februar efter en formel anmodning fra den italienske regering, skal bistå Italien med at håndtere de nuværende og potentielle migrationsstrømme fra Nordafrika. Et stort antal af EU's medlemsstater har leveret tekniske aktiver (f.eks. udstyr til skibe og fly) og specialiseret personale.

Derudover har Frontex og Europol indledt en risikoanalyse af regionen for bedre at kunne reagere på udviklingen på stedet.

Humanitær bistand

Den humanitære situation i Libyen er stadig stort set ukendt, da adgangen til landet er yderst begrænset og tilstedeværelsen af humanitære organisationer fortsat er sparsom. Eksperter fra Europa-Kommissionen er blevet udsendt til den østlige del af Libyen, hvor de er ved at udarbejde en første vurdering af de humanitære behov.

Den ungarske viceminister Enikő Győri og kommissær Kristalina Georgieva, der er ansvarlig for internationalt samarbejde, humanitær bistand og krisestyring, besøgte Tunesiens grænse til Libyen den 2.-3. marts for at indsamle førstehåndsoplysninger.

Kommissionen har afsat 30 mio. EUR til at imødekomme humanitære behov i Libyen og nabo­landene. I første omgang ydes der læge- og fødevarehjælp, nødindkvartering og andre fornøden­heder til flygtninge, der krydser grænsen til Tunesien og Egypten. Så snart sikkerhedssituationen i Libyen tillader det, vil der også blive ydet bistand i landet.

For to uger siden blev der udsendt to hold ECHO- (EU's humanitære bistand og civilbeskyttelse) eksperter til Libyens grænse til Tunesien og Egypten for at analysere den humanitære krise.

Efter den fælles anmodning fra António Guterres, FN's Højkommissær for Flygtninge, og Den Internationale Organisation for Migration om et omfattende humanitært evakueringsprogram for titusinder af egyptere og andre tredjelandsstatsborgere, der befinder sig på i grænseområdet mellem Tunesien og Egypten, har Europa-Kommissionen allerede afsat en stor del af sine midler til disse to organisationer.

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links