Cesta

Vývoj situace v Libyi: reakce EU a přehled opatření - 10/03/2011

Map of Northern Africa showing Libya © Fotolia

Vzhledem k pokračujícím bojům v Libyi uvalila Evropská unie sankce na vedoucí představitele Libye a tento týden je rozšíří.

Členské státy v duchu solidarity koordinují repatriaci svých státních příslušníků a účastní se společné operace na ochranu hranic, která probíhá v Itálii. Do oblasti míří humanitární pomoc.

Dne 11. března se setkají vedoucí představitelé EU, aby jednali o reakci Unie na události v Libyi a širším regionu.

Libye jako hlavní bod jednání

EU důrazně odmítá násilí a použití síly vůči civilnímu obyvatelstvu a odsuzuje represivní opatření proti pokojným demonstrantům, která si již vyžádala životy velkého počtu civilistů. Ministři EU z resortů vnitra, energetiky a obrany se pod vedením maďarského předsednictví Rady již sešli, aby situaci posoudili.

Předseda Evropské rady svolal do Bruselu na 11. března mimořádné zasedání vedoucích představitelů EU, na kterém budou jednat o strategických aspektech reakce Unie na vývoj v Libyi a v severní Africe.

Jednání budou vycházet ze strategického dokumentu, předloženého dne 8. března Evropskou službou pro vnější činnost a Komisí, v němž je navrhováno nové partnerství pro demokracii a sdílenou prosperitu se zeměmi jižního Středomoří.

V Bruselu se dnes, 10. března, scházejí ministři zahraničí EU, aby si vyměnili názory v předvečer zasedání Evropské rady.

Vysoká představitelka Catherine Ashtonová ustavila pracovní skupinu složenou z odborníků Evropské služby pro vnější činnost a Komise, jejímž úkolem je upravit stávající nástroje EU pro pomoc zemím severní Afriky. Cílem je vytvořit souhrnný balíček opatření uzpůsobených konkrétním potřebám jednotlivých zemí. Za účelem posouzení situace na místě navštívila Libyi technická zjišťovací mise.

Zbrojní embargo a jiné sankce

Zbrojní embargo a jiné sankce Očekává se, že EU uvalí dne 10. března na Libyi další sankce, mimo jiné na klíčové libyjské finanční instituce.

Dne 28. února již bylo uloženo zbrojní embargo v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN a s Libyí bylo zakázáno obchodovat s veškerým vybavením, které by mohlo být použito k vnitřní represi. Rada toto rozhodnutí přijala v mimořádně krátkém čase.

EU rovněž vydala zákaz vydávání víz pro Muammara Kaddáfího a další osoby odpovědné za násilné akce proti civilnímu obyvatelstvu a zmrazila jejich majetek. Přijatými sankcemi EU provádí opatření, k nimž vyzvalo OSN, a dokonce jde nad jejich rámec.

Ke dni 22. února byla pozastavena jednání o rámcové dohodě mezi EU a Libyí, jakož i plnění smluv o spolupráci uzavřených s touto zemí.

Urychlení repatriace státních příslušníků zemí EU

EU sdružila prostředky k evakuaci svých občanů z Libye. Diplomatické mise členských států EU v Tripolisu pracovaly neúnavně, aby v koordinaci s maďarským velvyslanectvím, které na místě zastupuje Unii, zajistily repatriaci svých státních příslušníků. Od 23. února pomáhá monitorovací a informační středisko jakožto součást mechanismu civilní ochrany při určování a poskytování prostředků k evakuaci, prováděné mimo jiné po moři.

Probíhající evakuace se zaměřují na města Tripolis a Benghází a na oblast Jalu/Nafura. Pro případ, že by nebyla možná letecká evakuace, připravuje monitorovací a informační středisko pohotovostní plány pro evakuaci státních příslušníků zemí EU z širší oblasti kolem Tripolisu po moři.

V zájmu usnadnění koordinace vojenských prostředků určených k evakuaci nebo k humanitárním účelům spolupracuje s členskými státy a s monitorovacím a informačním střediskem buňka Vojenského štábu EU pro plánování přesunů. Situační středisko EU situaci monitoruje a pomáhá členským státům v jejich úsilí. K výměně informací mezi členskými státy přispívá konzulární on-line systém EU. Na podporu evakuačního úsilí poskytuje Satelitní středisko EU satelitní snímky.

Operace na ochranu hranic

Operace na ochranu hranic Itálie a Frontex, agentura EU na ochranu hranic, provádějí ve střední oblasti Středozemního moře společnou operaci s názvem Hermes 2011. Tato operace byla zahájena dne 20. února na oficiální žádost italské vlády a jejím cílem je pomoci Itálii zvládat stávající a potenciální migrační toky ze severní Afriky. Technické prostředky (například lodě a letadla) a odborný personál na tuto operaci poskytla celá řada členských států EU.

Frontex a Europol navíc zahájily analýzu rizik pro daný region, aby bylo možné lépe reagovat na vývoj situace na místě.

Humanitární pomoc

Humanitární pomoc O humanitární situaci v Libyi stále nejsou k dispozici téměř žádné informace, neboť přístup je velmi omezený a humanitární organizace jsou i nadále přítomny jen zřídka. Ve východní části Libye byli rozmístěni odborníci z Evropské komise, aby zde začali pracovat na prvním posouzení humanitárních potřeb.

Maďarská státní ministryně Enikő Győriová a evropská komisařka pro mezinárodní spolupráci, humanitární pomoc a řešení krizí Kristalina Georgievová navštívily ve dnech 2. a 3. března tunisko-libyjskou hranici, aby získaly bezprostřední informace.

Na řešení humanitárních potřeb v Libyi a sousedních zemích vyčlenila Komise 30 milionů EUR. V první fázi je uprchlíkům přicházejícím do Tuniska a Egypta poskytována lékařská a potravinová pomoc a přístřeší a jsou zajišťovány jejich další potřeby. Jakmile to bezpečnostní situace v Libyi umožní, bude pomoc poskytována rovněž uvnitř země.

Před dvěma týdny byly na hranicích Libye s Tuniskem a Egyptem rozmístěny dva týmy odborníků z ECHO (humanitární pomoc a civilní ochrana EU), aby tuto humanitární krizi analyzovaly.

V návaznosti na společnou výzvu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky Antónia Guterrese a Mezinárodní organizace pro migraci k zahájení masivního humanitárního evakuačního programu pro desítky tisíc Egypťanů a příslušníků dalších třetích zemí na hranicích s Tuniskem a Egyptem již Evropská komise těmto dvěma organizacím přislíbila velkou část vyčleněných finančních prostředků.

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy