Sökväg

Fördjupat samarbete EU-Ryssland - 25/02/2011

Rysslands premiärminister Vladimir Putin skakar hand med kommissionens ordförande José Manuel Barroso © EU

Energi, handel och en ny samarbetsram dominerade diskussionerna mellan EU-kommissionen och den ryska regeringen på deras möte i Bryssel.

Att skapa en stabil politisk och ekonomisk förbindelse med Ryssland är grunden för EU:s kontakter med sitt grannland i öst och en förutsättning för stabilitet i regionen.

Olja och gas

Ryssland är EU:s tredje största handelspartner och EU är Rysslands största exportmarknad. En tredjedel av EU:s råolja och en fjärdel av gasen kommer från Ryssland.

EU är beroende av leveranserna, men på senare tid har det varit en hel del störningar. För att trygga sin energiförsörjning har EU därför tagit fram en energistrategi English . Man vill också förhindra att framtida avbrott drabbar konsumenterna, som under 2009.

Mötet i Bryssel ledde fram till fyra energiavtal, bland annat en uppdatering av ett avtal som säger att Ryssland måste varna EU vid risk för leveransstörningar.

Inte bara handel

Förbindelserna mellan EU och Ryssland gäller inte bara handel och energi. Sedan 1991 har EU gett Ryssland ett ekonomiskt stöd på cirka 2,8 miljarder euro. I takt med att den ryska ekonomin har utvecklats, har EU gått från bistånd till medfinansiering av projekt inom fyra samarbetsområden:

  • Ekonomi och handel - ökade investeringar och handel genom att parternas ekonomiska system och regelverk anpassas till varandra.
  • Frihet, säkerhet och rättvisa - rättsliga och inrikes frågor, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter i Ryssland.
  • Yttre säkerhet - krishantering och icke-spridning av kärnvapen och andra vapen samt bilateralt och internationellt samarbete.
  • Forskning och utbildning - samarbete inom innovation och kultur.

Det nuvarande samarbetet mellan EU och Ryssland bygger på ett avtal från 1997. Ett nytt avtal håller på att förhandlas fram och ska fördjupa samarbetet inom handel, investeringar och energi.

Två andra frågor som diskuterades var visumfria resor mellan EU och Ryssland och EU:s stöd till Rysslands ansökan om medlemskap i Världshandelsorganisationen WTO.

Läs mer om EU-Ryssland English
EU:s energisamarbete med Ryssland English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar