Cosán nascleanúna

AE-na Rúise: i dtreo nasc níos dlúithe - 25/02/2011

Príomh-Aire na Rúise Vladimir Putin ag croitheadh láimhe le hUachtarán an Choimisiún José Manuel Barroso © AE

Is é fuinneamh, trádáil agus creat nua do bhreischomhair na príomhábhair a pléadh ag cruinniú idir an Coimisiún agus rialtas na Rúise.

Is í is príomhaidhm do bheartas an AE i leith a chomharsan oirthearaí, caidreamh cobhsaí polaitiúil agus geilleagrach a áirithiú leis an Rúis agus is coinníoll lárnach é chun cobhsaíocht sa réigin a dhaingniú.

Ba é an cruinniú idir an Coimisiún agus rialtas na Rúise, sa Bruiséil an 24 Feabhra, an cruinniú is mó go dtí seo idir na páirtithe.

Ola agus gás

Is í an Rúis an tríú comhpháirtí trádála is mó atá ag an AE, agus is é an AE an margadh onnmhaire is mó atá ag an Rúis. Soláthraíonn an Rúis aon trian d'amhola an AE agus thart ar aon cheathrú dá ghás.

Is ríthábhachtach an soláthar sin do riachtanais an AE, ach ní rabhthas in ann brath air i gcónaí. Is í is aidhm don Eoraip, a sholáthairtí fuinneamh a dhaingniú trína straitéis fuinnimh English , mar aon le cosc a chur ar stadanna a chuirfidh isteach ar thomhaltóírí amach anseo - mar a tharla in 2009.

Ba é toradh an chruinnithe ceithre chomhaontú fuinnimh a shíniú, lena n-airítear nuashonrú ar sheanbheart ar a raibh dualgas ar an Rúis rabhadh a thabhairt don AE sa chás go mbeadh aon bhriseadh soláthairtí.

Lastall den trádáil

Téann caidreamh AE-na Rúise lastall den trádáil agus den fhuinneamh. Ó 1991 i leith, tá €2.8bn i gcúnamh airgeadais tugtha ag an AE don Rúis. Le forbairt gheilleagair na Rúise, chas an AE ó chúnamh a thabhairt go dtí tionscail a pháirtmhaoiniú i gceithre réimse comhair:

  • geilleagar agus trádáil - infheistiú a neartú trí chórais gheilleagracha agus rialála a dhéanamh níos comhoiriúnaí
  • saoirse, slandáil agus ceartas - clúdaítear ceartas agus gnóthaí baile, forlámhas an dlí agus cearta an duine sa Rúis
  • slándáil sheachtrach - áirítear bainistíocht géarchéime agus neamhiomadú armán núicléach agus airm eile, agus comhar déthaobhach agus domhanda
  • taighde agus oideachas - clúdaítear núail agus comhar cultúrtha

Faoi láthair, tá an comhoibriú idir an AE agus an Rúis bunaithe ar chomhaontú ó 1997. Tá conradh nua á phlé chun comhoibriú sa trádáil, san infheistiú agus san fhuinneamh a shíneadh.

Ar na réimsí eile a pléadh, áiríodh taisteal gan viosa idir an AE agus an Rúis, agus tacaíocht an AE i leith iarratais ón Rúis chun clárú san Eagraíocht Dhomhanda Trádála.

Breis eolais ar chaidreamh AE-na Rúise English
Caidreamh fuinnimh AE-na Rúise English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links