Navigatsioonitee

EL-Venemaa: tihedamate suhete suunas - 25/02/2011

Venemaa peaminister Vladimir Putin kätlemas komisjoni presidendi José Manuel Barrosoga © EU

Euroopa Komisjoni ja Venemaa valitsuse vahelise kohtumise peateemadeks on energeetika, kabandus ja uus täiendava koostöö raamistik.

Stabiilsete poliitiliste ja majanduslike sidemete tagamine Venemaaga on väga oluline osa ELi Venemaa-suunalisest poliitikast. See on piirkonna stabiilsuse säilitamise peamiseks tingimuseks.

24. veebruaril Brüsselis peetud komisjoni ja Venemaa valitsuse vaheline kohtumine oli kahe osapoole arenevates suhetes seni kõige olulisem.

Nafta ja gaas

Venemaa on suuruselt kolmas ELi kaubanduspartner ning EL on Venemaa suurim eksporditurg. Venemaa tarnib kolmandiku ELi toornaftast ja ligikaudu neljandiku selle gaasist.

Kõnealused tarned on ELi vajaduste seisukohast väga olulised, kuid minevikus on need olnud ebakindlad. Seepärast püüab Euroopa kindlustada energiatarneid oma energiastrateegiaga English , töötades samas selle heaks, et vältida tulevikus selliste tarneseisakute mõju tarbijatele, nagu juhtus 2009. aastal.

Kohtumise tulemusena kirjutati alla neljale energiakokkuleppele. Nende hulgas oli ka eelmine kokkulepe, millega nõuti, et Venemaa teavitaks tarnete ohusolemise või nende katkestuste korral ELi.

Lisaks kaubandusele

ELi-Venemaa suhted ei hõlma üksnes kaubandust ja energeetikat. Alates 1991. aastast on EL andnud Venemaale rahalist abi 2,8 miljardi euro ulatuses. Venemaa majanduse arenedes on EL abi andmise asemel rohkem keskendunud projektide kaasrahastamisele neljas koostöövaldkonnas:

  • majandus ja kaubandus - investeeringute ja kaubavahetuse suurendamine, muutes majandus- ja regulatiivsüsteemid kokkusobivamaks;
  • vabadus, turvalisus ja õiglus - hõlmab õigus- ja siseküsimusi, õigusriigi põhimõtet ja inimõigusi Venemaal;
  • välisjulgeolek - hõlmab kriisiohjamist ning tuumarelvade ja muude relvade leviku tõkestamist ning kahepoolset ja ülemaailmset koostööd;
  • teadusuuringud ja haridus - hõlmab koostööd innovatsioonialal ja kultuurivaldkonnas.

Praegu põhineb ELi-Venemaa vaheline koostöö 1997. aasta kokkuleppel. Toimuvad läbirääkimised uue lepingu osas, millega laieneks kaubandus-, investeerimis- ja energeetikaalane koostöö veelgi.

Muud läbirääkimiste valdkonnad on näiteks viisavaba reisimine ELi ja Venemaa vahel ning ELi toetus Venemaa taotlusele ühineda Maailma Kaubandusorganisatsiooniga.

Lugege täiendavalt ELi-Venemaa suhete kohta English
ELi-Venemaa energeetikaalased sidemed English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad