Sökväg

Smartare och effektivare bistånd - 07/12/2010

Logotypen för europeiska utvecklingsdagarna med länk till eudevdays.eu © EU

Europeiska utvecklingsdagarna är ett årligt forum för att diskutera hur man ska bekämpa fattigdomen i världen.

Omkring 7 000 personer deltog i Europeiska utvecklingsdagarna Englishfrançais i Bryssel den 6-7 december. De diskuterade hur man bättre ska hjälpa de fattigaste länderna när det gäller mat, vatten, hälso- och sjukvård, utbildning, mänskliga rättigheter, demokrati, god förvaltning och ekonomisk och social utveckling.

EU och medlemsländerna är världens största biståndsgivare och bidrar med över hälften av pengarna till utvecklingsländerna. EU driver också på utvecklingen genom att öppna sina marknader för export och främja regional ekonomisk integration.

Till och med i kristider anser så många som 89 procent av EU-invånarna att utvecklingsbiståndet fortfarande är mycket eller ganska viktigt. Det visar en Eurobarometerundersökning från 2010 English . Cirka 50 procent säger att EU bör hålla sitt löfte att öka biståndet till 0,7 procent av bruttonationalinkomsten senast 2015, och 14 procent vill höja det ännu mer.

Årets forum handlade också om jämställdhet, falska läkemedel och de särskilda behoven i världens minst utvecklade länder.

En av panelerna diskuterade vikten av att värna barns rättigheter i utvecklingspolitiken. Ett seminarium handlade om hur man bäst motverkar barnarbete i kakaoindustrin.

En annan panel beskrev hur EU:s utvecklingspolitik har förändrats och vad EU kan göra för att stödja demokratin i utvecklingsländerna. En annan fråga som diskuterades var hur man bekämpar fattigdom genom att främja jämställdhet. Det hölls också en debatt om de lokala myndigheternas roll.

Kommissionens viktigaste punkter på programmet var ett kommande EU-initiativ som ska förbättra tillgången till energi i utvecklingsländer och EU:s framsteg mot FN:s millenniemål om att minska fattigdomen i världen till 2015.

En rad rapporter och studier, bland annat Europeiska utvecklingsrapporten 2010 English , presenterades under forumet.

Läs mer om EU:s utvecklingsbistånd Englishfrançais
EuropeAid

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar