Navigacijska pot

Za učinkovitejšo in namensko razvojno pomoč - 07/12/2010

Logotip Evropskih razvojnih dnevov s spletno povezavo na eudevdays.eu © EU

Na Evropskih razvojnih dnevih o pristopu EU glede boja proti revščini v svetu.

Evropskih razvojnih dnevov Englishfrançais se je 6. in 7. decembra v Bruslju udeležilo približno 7 000 ljudi. Razpravljali so predvsem o tem, kako učinkoviteje zagotoviti razvojno pomoč, obravnavali pa so tudi številne druge teme, denimo zanesljivo preskrbo s hrano in vodo, zdravje, izobraževanje, človekove pravice, enakost med spoloma, vprašanje demokracije in dobrega upravljanja ter gospodarsko in socialno rast.

EU je največja svetovna darovalka pomoči, saj državam v razvoju zagotavlja več kot polovico vse svetovne pomoči. Evropska unija pospešuje razvoj tudi tako, da svoje trge odpira uvozu izdelkov iz revnejših držav in spodbuja regionalno gospodarsko povezovanje.

Rezultati raziskave Eurobarometra za leto 2010 English kažejo, da celo v času gospodarske recesije kar 89 % evropskih državljanov pripisuje razvojni pomoči velik pomen. Približno polovica jih meni, da bi morala EU držati obljubo in povečati delež razvojne pomoči na 0,7 % bruto domačega proizvoda do leta 2015, medtem ko bi 14 % vprašanih ta delež še povečalo.

Med ključnimi temami letošnjega posvetovanja so bile tudi posebne potrebe najmanj razvitih držav, enakost med spoloma in vprašanje ponarejanja zdravil.

Na eni od okroglih miz so preučili prednosti uveljavljanja pravic otrok pri izvajanju razvojne politike. V okviru podobnega seminarja o izmenjavi dobrih praks so se seznanili tudi s težkim položajem otrok, ki so prisiljeni delati na plantažah kakava.

Na drugi okrogli mizi so govorili o razvojni politiki EU in njeni vlogi pri uveljavljanju demokracije v državah v razvoju. Razpravljali so še o boju proti revščini s spodbujanjem enakosti med spoloma ter o nalogah lokalnih organov.

Najpomembnejše pa je, da je Komisija obravnavala novo pobudo EU za izboljšanje dostopa do energetskih virov v državah v razvoju ter prizadevanja Unije za uresničitev razvojnih ciljev novega tisočletja za zmanjšanje revščine do leta 2015.

Na konferenci so objavili še številna poročila in študije, med drugim tudi evropsko poročilo o razvoju 2010 English .

Več o razvojni pomoči EU Englishfrançais
Urad za sodelovanje EuropeAID

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave